VAN PLESSERIA NAAR DU PLESSIS

< ZEER BELANGRIJK DOCUMENT ONTDEKT!

Afbeelding van een document uit het doopboek van Oleye-(Liek) een plaatsje bij Borgworm in België. 

Het document geeft (in het Frans) de geboorte aan van Evrardi de zoon van Evrardi Plesseria (Plesserea) en Gertrudis Desiran op 03-03-1681. (Document ontdekt door beheerder deze website op 4 november 2017) 

 

HET ONDERZOEK...….

Na jaren van grondig onderzoek, werd eindelijk duidelijk, waar de tak
du Plessis (Nederland - België) zijn oorsprong heeft gevonden.
Gemakshalve, werd aangenomen dat deze tak du Plessis in een ver verleden uit Frankrijk afkomstig zou zijn, maar deze veronderstelling is niet juist.

Door ontdekte voogdij-vermeldingen in de archieven van 1778 te Bergen op Zoom, kon al eerder een belangrijke link gelegd worden tussen Pieter du Plessis (1780) en Everardus du Plessis (1695?) die tot dan al gezien werd als de vermoedelijke voorvader van de familie du Plessis in Nederland en België. 
Door bovenstaand nieuwe document blijkt, dat Everardus du Plessis 14 jaar eerder werd geboren dan tot heden werd aangenomen, hij werd dus niet in 1695 geboren maar op 3 maart 1681 in het plaatsje Oleye-(Liek) Waremme (Borgworm) provincie Luik. 
Bij onderzoek in het archief van dit plaatsje, kwam een gezin Plesseria in beeld met 10 kinderen waaronder als 6de kind Evrardi Plesseria die werd geboren in op 3 maart 1681!
Deze Evrardi (Everardus) veranderde zijn oorspronkelijke naam 'Plesseria'.
In 1715 laat hij op het huwelijksdocument i.p.v. Plesseria de naam du Plessis noteren.

Zijn vader, eveneens Evrardi genaamd, werd in 1645 geboren en was gehuwd met Gertrudis Desiron. Deze Evrardi was een zoon van Gilles Plesseria die werd geboren in 1615 en was gehuwd met Marie Lamotte. Zijn vermoedelijke vader, ook Gillles genaamd, werd ca. 1575 geboren en was notaris en vele jaren burgemeester van het plaatse Waremme. 
 
Door deze nieuwe ontwikkelingen, gaan we maar liefst 16 generaties terug in het verleden, en kan ik nu eindelijk met 'nee' antwoorden op de veel gestelde vraag:  
'zijn jouw voorouders in Frankrijk geboren?'                                                                                                  

 


 

Plesseria is een Waalse familienaam. Voor zover bekend, kwam deze naam in het verleden alleen in enkele plaatsen in de provincie Luik voor. Evenals de naam du Plessis kent deze naam ook diverse varianten zoals: Plesseria/Plessaria/Plesserea/
Plesserau/Plessereaux/Plesirea/
Plessiat/Plastria/Pressia/Presserea/
Plecherea/Plasria/Plesseiau.

 

 

Beheerder J.H.C. du Plessis

Wanneer u de naamsverandering van Plesseria naar du Plessis in de loop der eeuwen wilt bekijken, kunt u heel eenvoudig het uitgebreide stamboom-overzicht downloaden!  (Iets verder naar beneden op deze pagina.)


In 1474 werd de naam Plesseria reeds genoemd in de archieven van Meeffe ook een plaatsje in de provincie Luik (B.)

Groet,  Joop du Plessis, Doetinchem.
                                                                                        
Ik ga er vanuit, wanneer u gegevens uit deze website gebruikt, www.stamboomduplessis.nl als ondersteunende bron vermeld.

 

RECLAME-VRIJE WEBSITE!


HOE PLESSERIA DU PLESSIS WERD! 
Evrard Plesseria > Everardus Duplessis.

Trouwdocumenteverhardusduplessis1715-3.jpg

Op 4 november 1715 liet Everard in deze acte de mariage te Herstal (B), zijn oorspronkelijke achternaam Plesseria als 'Duplessis' noteren. Hij huwde op 33 jarige leeftijd met de 25 jarige Maria Catharine Bouchtaij uit deze plaats. (Zie afbeelding hierboven.) Everardus was toen 34 jaar oud en wachtmeester in het regiment CR 693c van Wassenaer. (Waalse Dragonders.)
 

Everardus du Plessis gebruikte de naam 'Plesseria' nog regelmatig ook bij de geboorte van zijn kinderen, zelfs tot in 1728 bij de geboorte van Josephus Gerardus liet hij 'du Plessis ou Plesseria' in het geboorteregister noteren. Ook als hij als getuige werd gevraagd gebruikte hij diverse keren de combinatie van beide namen.

TOTAAL OVERZICHT STAMBOOM DU PLESSIS
3041 downloads

^ DOWNLOAD HET BOVENSTAANDE STAMBOOM-OVERZICHT!

^ Meer dan DRIEDUIZEND keer gedownload.

ATTENTIE: Door zijn enorme omvang, kan het enkele seconden duren voor dat de tekst duidelijk wordt!
Afbeelding uit het archief van Oleye/Lantremenge:
Geboren op 07-03-1688
Gertrudis dochter van Everardi Pleseria en Gertrudis Desiran.

Gertrudis was het jongste zusje van Everardi Pleseria (1681)

 


 

 


 

 IMG_6414-5.jpg Bovenstaande afbeelding uit het overlijdensregister van Lantremange. Overleden: Everardus Plesserea (senior) op 06-08-1693, hij werd geboren in 1645.In 1474 was er al sprake van een GILLE PLESSEREA in de plaats MEEFFE in de provincie Luik.

Messire Gille Plesserea ontving in 1474 '5 mol spelt' voor dienst aan de kapel Saint Jean Baptiste Meeffe. (En 1474, messire Gille PLESSEREA reçoit 5 muids d'épeautre pour la desserviture de la Chapelle.) Bron: Fernelmont.beWUILHALME DE PLESSEREAUX WERD GEBOREN IN 1540

BLERET is een klein dorpje in de Belgische provincie Luik dicht bij de plaats Borgworm, werd in 1540 Wuilhalme De Plessereaux geboren. De naam van zijn echtgenoot is niet bekend maar uit dit huwelijk werd ca. 1570 in Bleret hun zoon Guillaume geboren en waarschijnlijk ook zoon Gilles ca. 1575. Guillaume huwde ca. 1614 met Damide Henrard en uit dit huwelijk werd ca. 1614 Sebastien geboren maar hoogstwaarschijnlijk kregen Guillaume Plesseria en Damide Henrard meerdere kinderen. 
 
BURGEMEESTER VAN WAREMME
Gillis Plesserea geboren ca. 1575 notaris van beroep, werd in 1611 tot Burgemeester van Waremme benoemd, hij zou vele jaren door herbenoemingen* Burgemeester zijn van deze stad. De naam van zijn vrouw is tot nu toe onbekend. Zijn zoon ook Gilles genaamd werd geboren in 1615 te Waremme en overleed op 14-05-1665.
Gilles huwde 1636 met Marie Lamotte, uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren (2 dochters en 3 zonen) waaronder als derde kind Evrardi Plesseria in 1645 te Lantremange ook een klein dorpje in de buurt van Waremme (Borgworm.)  

Deze Evrardi Plesseria (1645) huwde ca. 1671 met Gertrudis Desiron. Dit huwelijk werd gezegend met tien kinderen waaronder als zesde kind weer een Evrardi Plesseria die in 1681 werd geboren in het buurtdorpje Oleye- (Liek) (Lantremange). Evrardi Plesseria/du Plessis werd op jonge leeftijd soldaat en diende als wachtmeester in het regiment van Baron van Wassenaer CR693c.
Hij huwde in 1715 met Marie Bouchtay en stichtte een groot gezin. Zijn kinderen werden in diverse garnizoensplaatsen geboren in Nederland en in Belgie.
* Gilles Plesseria (ca 1575) werd door herbenoemingen telkens weer tot Burgemeester van Waremme gekozen. De benoemingen vonden plaats in 1611, 1622, 1624, 1628, 1633, 1635, 1638, 1643, 1646, 1650.
In 1682 werd (na 32 jaar) weer een Gillis Plesseria benoemd tot Burgemeester van Warremme, dit zal de zoon van Gilles Plesseria senior zijn geweest geboren in 1655 een jongere broer van Evrardi Plesseria (1645)

Ondersteunende bron: Geneanet: - T. van Merris - Albert Keppene. 

 


 

  

841b4260-8751-11e3-8fd5-5f11c4bc3da2-1.jpg

Op bovenstaande afbeelding van 20 september 1715 was Everardus getuige en werd duidelijk de naam Du Plessis ou (of) Plesseria genoteerd.  (Sergeant in het regiment van Baron van Wassenaer.)

INSCHRIJVING IN MAASTRICHT

Everardus du Plessis en Marie Bouchtay lieten zich twee dagen na hun huwelijk in Herstal, op 06-11-1715 inschrijven te Maastricht. Het regiment Cr693c waar Everhardus in diende, was daar in garnizoen gegaan. Uit dit huwelijk werden tussen 1716 en 1737 acht, maar waarschijnlijk meerdere kinderen geboren.
De geboorteplaatsen van de kinderen kwamen overeen met de plaatsen waar het regiment in garnizoen ging.* Hun eerste kind werd in 1716 geboren te Herstal (B) en werd ook Everardus genoemd. Het derde kind was zoontje Jean (Johannes) hij werd geboren in 1721 te Herstal (B) en
huwde in 1754 met Mechtilde Moers te Vlijtingen (B). Deze tak du Plessis met zijn vele nakomelingen zal zich verspreiden over een deel van Belgie. Als vijfde kind werd ca. 1726 Nicolaus Ludovicus geboren te Doornik (B). Nicolaus du Plessij/du Plesie zoals hij staat genoteerd, was kleermaker van beroep en huwde in 1751 te Leiden met Barbara van Heel waarbij hij een zoon en drie dochters kreeg allen geboren te Leiden tussen 1751 en 1757. Moeder Barbara overleed op 35 jarige leeftijd in 1759 te Breda vier jonge kinderen achterlatend. Hoogstwaarschijnlijk was Ludovicus als kleermaker ook bij het regiment Cr693c gaan werken. Al vrij snel na het overlijden van Barbara huwde Nicolaus met Catharina van Strijp geboren in 1730 te Venlo. Het huwelijk vond plaats te Breda in 1760, uit dit tweede huwelijk werden vijf of meerdere kinderen geboren waaronder weer een Everardus du Plessis in 1761**. 
* Een regiment kon enkele jaren achtereen in dezelfde plaats in garnizoen liggen.
** Everardus du Plessis (1761) werd Overste Luitenant-Kolonel in het Regiment Bylandt en was gehuwd met Jonkvrouw Johanna Hubertina Van Heerma de Holwinde. Door een hoog oplopende ruzie vermoorde hij iemand in een café en Everardus werd ter dood veroordeeld maar wist te ontsnappen. (zie pagina 10)
 

akte-geboortejozephus1728.jpg
De
bovenstaande afbeelding uit 1728 geeft de geboorte aan van Josephus Gerardus Du Plessis ou (of) Plesseria.
Op dit document is 2 x duidelijk leesbaar hoe de namen du Plessis ou Plesseria werden samengevoegd.

FAMILIE ANGELBEEK UIT BERGEN OP ZOOM
Uit het eerste huwelijk van Nicolaus en Barbara van Heel werd als tweede kind Hendrikus Johannes Duplesies geboren in 1753 te Leiden. Met de militaire achtergrond van de familie, lag het voor de hand dat Hendrikus Joannes ook in die periode bij het leger diende, of dat hij daarin een beroep uitoefende. Hij ging in 1778 een relatie aan met de 29 jarige Petronella Angelbeek. Zij werd in 1749 geboren in deze garnizoensstad, haar vader Cornelis diende ook in het leger. Hoogstwaarschijnlijk lag Hendrikus Joannes in garnizoen te Bergen op Zoom. Tijdens hun relatie raakte Petronella in verwachting en in 1779 werd dochtertje Elizabetha geboren. Zij werd in het archief te Bergen op Zoom als Elizabetha Angelbeek genoteerd. 'Vader Henrici Duplaisie van Nijmegen' staat vermeld in het doopboek van Bergen op Zoom.) Elisabetha werd maar 2½ maand oud.  
In 1780 raakte Petronella opnieuw in verwachting van Hendrikus en werd er weer een buitenechtelijk kind geboren te Bergen op Zoom die ze Pieter noemden. Dit zoontje werd hoogstwaarschijnlijk in het garnizoen van Bergen op Zoom geboren of onderweg daar naar toe*, want hij staat niet vermeld in het archief van deze stad. De relatie tussen Pieternella en Hendrikus hield stand maar tot een huwelijk kwam het niet. In 1781 raakte Petronella weer in verwachting, zoontje Cornelis Johannes du Plesi werd geboren te Bergen op Zoom (waarschijnlijk ook in het garnizoen.) Hij werd maar 12 jaar oud en overleed aan roodvonk in 1793 zoals vermeld staat op de lijst van de 'Krankenbezoeker' te Bergen op Zoom. 

(*Een regiment kon dagenlang onderweg zijn, om van de ene naar de andere garnizoensplaats te trekken.) 

Zie pagina 3 en 4 voor een gedetailleerd onderzoek. 

De band zal niet erg hecht geweest zijn tussen Pieter en Petronella want in 1785 kwam daar toch een einde aan. Petronella huwde in 1786 op 37 jarige leeftijd met de 14 jaar jongere Johannes Heijninks te Rotterdam, er werden daar nog twee kinderen geboren uit dit huwelijk. Petronella bereikte een hoge leeftijd van 82 jaar en overleed in Rotterdam.
Hendrikus du Plessis huwde met Maria Barbara Henderickx vroedvrouw uit Hoogstraten (B) en uit dit huwelijk werden te Hoogstraten nog 6 kinderen geboren waaronder een tweeling in 1797. Hendrikus overleed in 1824 op 71 jarige leeftijd te Hoogstraten (B).

VOOGDIJ JOHANNES ANGELBEEK
De twee kinderen (Pieter en Cornelis-Johannes) van Hendrikus du Plessis en Petronella Angelbeek stonden bij hun huwelijken min of meer in de weg en bleven in Bergen op Zoom. Zij werden opgevangen bij de 15 jaar oudere broer van Petronella. Dit was Johannes Angelbeek en zijn echtgenoot zij woonden aan de Bosstraat te Bergen op Zoom. Zij hadden zelf geen kinderen en kregen de voogdij over Pieter en Cornelis-Johannes. Vermoedelijk verbleven zij al langer bij dit echtpaar. 
(Dit wordt uitgebreid behandeld op pagina 2 en pagina 3.) 
Cornelis-Johannes overleed (zoals eerder vermeld) op 12 jarige leeftijd aan roodvonk in 1793.
Pieter zal enige vorm van onderwijs hebben genoten want hij ging door het leven als letterzetter.

 


 

^ Uitvergroot gedeelte uit de stads- en dorpsarchieven van Bergen op Zoom: op deze lijst uit 1788 staat achtereenvolgens, Van Angelenbeek, burger, rooms, opperman, 1 vinkje in de kolom van man en 1 vinkje in de kolom van vrouw, en '2 Voogt' staat geschreven in de kolom 'huisleggers' (Huisleggers waren inwoners, kostgangers.) de 4 staat voor het totaal aantal bewoners op het adres.

 

HUWELIJK PIETER DU PLESSIS
Pieter du Plessis kreeg een relatie met Anna Catharina Weyk. Zij werd ook geboren in Bergen op Zoom in 1781. Anna kwam uit een Duits-Luthers gezin. In 1803 huwden Pieter en Anna te Bergen op Zoom en enkele dagen na hun huwelijk werd Pieternella du Plessis al geboren. Enkele weken daarna overleed het jonge kind aan de ziekte Tering. De kinderen uit dit huwelijk werden in diverse garnizoensplaatsen geboren waardoor het vermoeden ontstaat dat Pieter op een of andere manier met het leger te maken zou hebben.
Het leven van Pieter en Anna moet zeer verdrietig zijn geweest, zij kregen negen kinderen waarvan er vijf overleden op zeer jonge leeftijd. Hun zesde kind ook een Pieter werd geboren in 1815 te Arnhem en huwde in 1841 met Gezina Hermina Barneveld uit Breukelen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder weer een Pieter in 1844 te Zutphen. Deze Pieter huwde in 1877 met Hendrika Slijper te Zutphen. Zij kregen maar twee kinderen weer een Pieter en dochtertje Charlotte, Charlotte werd maar één jaar oud. Hun zoontje Pieter werd geboren in 1877 te Zutphen en overleed in 1965 in het ziekenhuis te Doetinchem, hij werd 88 jaar oud. Deze pieter huwde in 1896 met Johanna Antonia van Ussen. Een mooie vrouw die geen fijn leven heeft gehad! Zij kregen tussen 1897 en 1917 maar liefst 10 kinderen die (op de laatste na) allemaal zijn gehuwd. Hun eerste kind Pieter Hendrikus du Plessis geboren in 1897 te Doesburg huwde met Johanna Wilhelmina Milder geboren in 1894 te Duisburg, Johanna overleed op 30 jarige leeftijd in 1924. Zij kregen 4 kinderen waarvan er één huwde, dit was Hendrikus Cornelius du Plessis geboren in 1920 te Lengel (Bergh) hij huwde in 1948 te Ulft (Gendringen) met Wilhelmina Hendrika Egbers geboren in 1926 te Lochem. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren (waaronder de samensteller van deze website.)
Na het overlijden van Johanna Wilhelmina Milder, hertrouwde Pieter Hendrikus du Plessis in 1925 met zijn tweede vrouw Johanna van Agtmael. Uit dit tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren twee in Lengel (Bergh) en het derde kind in Ulft (Gendringen) waar de familie in 1929 naar toe was verhuist.
DIT IS SLECHTS EEN BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS VAN DEZE TAK DU PLESSIS,
VOOR MEER DETAILS KUNT U RECHTSBOVEN DIVERSE PAGINA'S AANKLIKKEN.

PRINS HENDRIK
echtgenoot van Koningin Wilhelmina en vader van Koningin Juliana had een relatie met Geertrude Duplessis in 1911 te Kanne (B).
Uit deze relatie werd een buitenechtelijk kind Catharine geboren.

Geertrude Duplessis was een van de 9 relaties van Prins Hendrik die hij tijdens zijn huwelijk onderhield!

Zie pagina 11 (klik) en het stamboomoverzicht voor uitgebreide informatie.


 

GRAFKRUIS UIT 1676 VAN BASTIN PLESSEREA (1615) EN JEANNE SEVERIN (1625). Bastin was de zoon van Notaris Guillaume de Plesseria (1570) Bastin Plesserea overleed op 21-03-1676 en Jeanne Severin overleed op 08-07-1700 beiden te CHAPON-SERAING (Luik)

KLIK HIER > PAGINA 2