NIEUW!  NAAMS-VERANDERING IN 1715

VAN PLESSERIA NAAR DU PLESSIS

exportereninoffischeeverardi1681.png

BELANGRIJK DOCUMENT ONTDEKT!

Afbeelding van een nog niet eerder ontdekt document uit het doopboek van Oleye-(Liek) een plaatsje bij Borgworm in België.

Het document geeft in het Frans de geboorte aan van Evrardi de zoon van Evrardi Plesseria en Gertrudis Desiran op 03-03-1681.


(Gevonden oktober 2017) 

 

 

HET ONDERZOEK.....
Na meer dan 7 jaar grondig onderzoek, is nu eindelijk duidelijk waar deze tak du Plessis in een deel van Nederland en Belgie zijn oorsprong heeft gevonden.
Gemakshalve, werd aangenomen dat deze tak du Plessis oorspronkelijk in een ver verleden uit Frankrijk afkomstig zou zijn, maar dat is niet juist.

Door ontdekte voogdij-vermeldingen in de stads-en dorpsarchieven in 1788 te Bergen op Zoom, kon ik al eerder een belangrijke link leggen van Pieter du Plessis (1780) naar Everardus du Plessis (1695) die gezien werd als de verste voorvader van deze familie du Plessis. Maar Everardus werd 14 jaar eerder geboren dan tot op heden werd verondersteld dus niet in 1695 maar op 3 maart 1681 in het kleine plaatsje Oleye-(Liek) bij Borgworm in de provincie Luik (B). (Zie document hierboven.)

Bij het onderzoek in het archief van dit plaatsje, kwam een gezin Plesseria in beeld met 10 kinderen waaronder als 6de kind een Evrardi Plesseria die werd geboren in 1681! Zijn vader eveneens Evrardi genaamd werd in 1645 geboren en was gehuwd met Gertrudis Desiron. 
Hij was de zoon van Gilles Plesseria (1615) en Marie Lamotte (1620). Verder onderzoek moet nog aantonen of 2 generaties in een nog dieper verleden kunnen aansluiten bij deze familie tot 1540.
Door deze nieuwe ontdekkingen, kan ik nu eindelijk een bevestigend antwoord geven op de veel gestelde vraag........'zijn jouw voorouders in Frankrijk geboren?' 

 

Joop du Plessis, Doetinchem.                         Laatst bewerkt: 19-11-2017                                                                            

d3513bd22c3744fa8e7306df52528a8d.jpg

 


 

Plesseria is een Waalse familienaam.  Evenals du Plessis kent deze naam ook diverse VARIANTEN: Plesseria/Plessaria/Plesserea/
Plesserau/Plessereaux/Plesirea/
Plessiat/Plastria/Pressia/Plecherea/
Plasria/Plesse-iau.


 

Ik ga er vanuit, wanneer u gegevens uit deze website gebruikt, stamboomduplessis.nl als ondersteunende bron vermeld.

RECLAME-VRIJE WEBSITE

 

NAAMSVERANDERING!  Evrard Plesseria > Everardus du Plessis.

Trouwdocumenteverhardusduplessis1715-3.jpgOp 4 november 1715 liet Everard in de acte de mariage te Herstal (B), zijn achternaam als 'Duplessis' noteren. (zie afbeelding hier boven.) Hij huwde met  de 25 jarige Maria Catharina Bouchtaij uit deze plaats.
Everardus was toen 34 jaar oud en was  sergeant/wachtmeester in het Hollandse regiment van Wassenaer. (Waalse Dragonders.)  

akte-huwelijk-everardus-du-plessis-waalse-dragonders-6-11-17151large-8.jpg

Aantekening uit het boekje van de Fransciscaan Franciscus de Richellle. INSCHRIJVING van Everardus du Plessis ou (of) Plesseria te Maastricht, sergeant in het Regiment van 'De Wassenear', gehuwd met Maria Catharina Bouchtaij op 06-11-1715. Het regiment  was in die periode te Maastricht in garnizoen. (Bron: Waalse dragonders 1707-1782) 

Everardus gebruikte de naam Plesseria nog regelmatig ook bij de geboorte van zijn kinderen, zelfs tot in 1728 bij de geboorte van Josephus Gerardus liet hij Du Plessis ou Plesseria in het geboorteregister noteren. Ook als hij als getuige werd gevraagd gebruikte hij diverse keren de combinatie van beide namen.

 

PDF
<<< DOWNLOAD HET NIEUWE UITGEBREIDE STAMBOOMOVERZICHT 17 NOVEMBER 2017!
KLEINGEDEELTEUITHETSTAMBOOMOVERICHTOFFICE.png
IMG_6404.jpgAfbeelding uit het archief van Oleye/Lantremenge:
Geboren op
07-03-1688
Gertrudis dochter van Everardi Plesria en Gertrudis Desiran. Gertrudis was het jongste zusje van Everardi Plesseria (1681)

 


 

 

 

IMG_6401.jpg

 

 

Afbeelding uit het archief van Oleye- Lantremenge. 03-04-1684 geboren: Jean zoon van Everardi Plesseria en Gertrudis Desiran.  Jongere broer van Evrardi Plesseria (1681).

 

 


  

 

 

 IMG_6414-5.jpg Bovenstaande afbeelding uit het overlijdensregister van Lantremange. Overleden: Everardus Plesserea (1645) (senior) op 06-08-1693.

WUILHALME DE PLESSEREAUX WERD GEBOREN IN 1540
Bleret is een klein dorpje in de Belgische provincie Luik dicht bij de plaats Borgworm, daar werd ca. 1540 Wuilhalme De Plessereaux geboren. De naam van zijn echtgenoot is niet bekend maar uit dit huwelijk werd ca. 1575 in Bleret hun zoon Guillaume De Plesseria geboren. Guillaume huwde ca. 1614 met Damide Henrard en uit dit huwelijk werd ca. 1614 Sebastien geboren maar hoogstwaarschijnlijk kregen Guillaume en Damide meerdere kinderen waaronder ook de in 1615 geboren Gilles Plesseria*.
Gilles huwde ca 1635 met Marie Lamotte, uit dit huwelijk werden voor zover bekend vijf kinderen geboren waaronder als derde kind Evrardi Plesseria in 1645 te Lantremange ook een klein dorpje in de buurt van Borgworm.
 

Deze Evrardi Plesseria (1645) huwde ca. 1671 met Gertrudis Desiron in het dorpje Lantremange. Dit huwelijk werd gezegend met tien kinderen waaronder als zesde kind weer een Evrardi Plesseria die in 1681 werd geboren in het buurtdorpje Oleye-(Liek) (Lantremange).  Evrardi Plesseria/du Plessis werd op jonge leeftijd soldaat en diende in het regiment van Baron van Wassenaer CR693c. Hij huwde in 1715 met Marie Bouchtay en stichtte een groot gezin. Zijn kinderen werden in diverse garnizoensplaatsen geboren in Nederland en Belgie.
* Gilles Plesseria (1615) is tot op heden de oudste voorvader van de familie du Plessis in Nederand en een tak naar Belgie!  
Ondersteunende bron: Geneanet: - T. van Merris - Albert Keppene. 

 

Afbeelding: Huwelijksdocument uit 

Herstal (B)

Op 9 okt. 1715 huwde Evrardi Plesseria in Herstal met de 25 jarige Marie Catharine Bouchtay geboren in Herstal (Luik). Zijn naam werd als Everardus Duplessis genoteerd in dit huwelijksdocument.  Everhard was toen 34 jaar oud en inmiddels sergeant (wachtmeester) in het regiment CR693c van De Wassenaer (Waalse Dragonders.) Hij zal in het garnizoen gewoond hebben.

 


 

geboorteeerstekindeverardusherstal-1.jpg

 

 


Afbeelding: Geboorte van hun eerste  zoon te Herstal op 19 okt. 1716. Het zoontje werd net als zijn vader Everard genoemd met als achternaam Plessirea! 

 


 

 

 

 
 

841b4260-8751-11e3-8fd5-5f11c4bc3da2-1.jpg

Op bovenstaande afbeelding uit 1715 was Everardus getuige en werd de naam Du Plessis ou (of) Plesseria genoteerd.

(Sergeant in het regiment van Baron van Wassenaer.)

INSCHRIJVING IN MAASTRICHT

Everardus du Plessis en Marie Bouchtay lieten zich twee dagen na hun huwelijk in Herstal op 06-11-1715 inschrijven te Maastricht. Het regiment Cr693c was daar in garnizoen gegaan. Uit dit huwelijk werden tussen 1716 en 1737 acht, maar waarschijnlijk meerdere kinderen geboren.
De geboorteplaatsen van de kinderen kwamen overeen met de plaatsen waar het regiment in garnizoen ging.* Hun eerste kind werd in 1716 geboren te Herstal (B) en werd ook Everardus genoemd. Het derde kind was zoontje Jean (Johannes) hij werd geboren in 1721 te Herstal (B) en
huwde in 1754 met Mechtilde Moers te Vlijtingen (B). Deze tak du Plessis met zijn vele
nakomelingen
zal zich verspreiden over een deel van Belgie. Als vijfde kind werd ca. 1726 Nicolaus Ludovicus geboren te Doornik (B). Nicolaus du Plessij/du Plesie zoals hij staat genoteerd, was kleermaker van beroep en huwde in 1751 te Leiden met Barbara van Heel waarbij hij een zoon en drie dochters kreeg allen geboren te Leiden tussen 1751 en 1757. Moeder Barbara overleed op 35 jarige leeftijd in 1759 te Breda vier jonge kinderen achterlatend. Hoogstwaarschijnlijk was Ludovicus als kleermaker ook bij het regiment Cr693c gaan werken. Al vrij snel na het overlijden van Barbara huwde Nicolaus met Catharina van Strijp geboren in 1730 te Venlo. Het huwelijk vond plaats te Breda in 1760, uit dit tweede huwelijk werden vijf of meer kinderen geboren waaronder weer een Everardus du Plessis in 1761**. Uit het eerste huwelijk van Nicolaus en Barbara van Heel werd als tweede kind Hendrikus Johannes Duplesies geboren in 1753 te Leiden.
* Een regiment kon enkele jaren achtereen in dezelfde plaats in garnizoen liggen.
** Everardus du Plessis (1761) werd Overste Luitenant-Kolonel  in het Regiment Bylandt en was gehuwd met Jonkvr. Johanna Hubertina Van Heerma de Holwinde. Door een hoog oplopende ruzie vermoorde hij iemand in een café en werd ter dood veroordeeld maar wist te ontsnappen. (zie pagina 10)
 

everardusvader1728josephusgerardus.jpgDe bovenstaande afbeelding uit 1728 geeft de geboorte aan van Josephus Gerardus. Op dit document is 2 x duidelijk leesbaar hoe de namen du Plessis ou Plesseria werden samen gevoegd.

FAMILIE ANGELBEEK UIT BERGEN OP ZOOM
Met de militaire achtergrond van de familie van deze Hendrikus Joannes Duplesies, ligt het voor de hand dat hij ook in die periode bij het leger diende, of dat hij daarin een beroep uitoefende. Hij ging in 1778 een relatie aan met de 29 jarige Petronella Angelbeek. Zij werd in 1749 geboren in deze garnizoensstad, haar vader Cornelis diende ook in het leger. Hoogstwaarschijnlijk lag Hendrikus Joannes in garnizoen te Bergen op Zoom. Tijdens hun relatie raakte Petronella in verwachting en in 1779 werd dochtertje Elizabetha geboren. Zij werd in het archief te Bergen op Zoom als Elizabetha Angelbeek genoteerd. 'Vader Henrici Duplaisie van Nijmegen' staat vermeld in het doopboek van Bergen op Zoom.) Elisabetha werd maar 2½ maand oud.  
In 1780 raakte Petronella opnieuw in verwachting van Hendrikus en werd er weer een buitenechtelijk zoontje geboren te Bergen op Zoom die ze Pieter noemden. Dit zoontje werd hoogstwaarschijnlijk in het garnizoen van Bergen op Zoom geboren of onderweg daar naar toe*, want hij staat niet vermeld in het archief van deze stad. De relatie tussen Pieternella en Hendrikus hield stand maar tot een huwelijk kwam het niet. In 1781 raakte Petronella weer in verwachting, zoontje Cornelis Johannes du Plesi werd geboren te Bergen op Zoom (waarschijnlijk ook in het garnizoen.) Hij werd maar 12 jaar oud en overleed aan roodvonk in 1793 zoals vermeld staat op de lijst van de 'Krankenbezoeker' te Bergen op Zoom. 

(*Een regiment kon dagenlang onderweg zijn, om van de ene naar de andere garnizoensplaats te trekken.) 

Zie pagina 3 en 4 voor een gedetailleerd onderzoek.

De band zal niet erg hecht geweest zijn tussen Pieter en Petronella want in 1785 kwam daar toch een einde aan. Petronella huwde in 1786 op 37 jarige leeftijd met de 14 jaar jongere Johannes Heijninks te Rotterdam, er werden daar nog twee kinderen geboren uit dit huwelijk. Petronella bereikte een hoge leeftijd van 82 jaar en overleed in Rotterdam.
Hendrikus du Plessis huwde met Maria Barbara Henderickx vroedvrouw uit Hoogstraten (B) en uit dit huwelijk werden te Hoogstraten nog 6 kinderen geboren waaronder een tweeling in 1797. Hendrikus overleed in 1824 op 71 jarige leeftijd te Hoogstraten (B).

VOOGDIJ JOHANNES ANGELBEEK
De twee kinderen (Pieter en Cornelis) van Hendrikus du Plessis en Petronella Angelbeek stonden bij hun huwelijken min of meer in de weg en bleven in Bergen op Zoom. Zij werden opgevangen bij de 15 jaar oudere broer van Petronella. Dit was Johannes Angelbeek en zijn echtgenoot zij woonden aan de Bosstraat te Bergen op Zoom. Zij hadden zelf geen kinderen en kregen de voogdij over Pieter en Cornelis. Vermoedelijk verbleven Pieter en Cornelis al eerder bij dit echtpaar. 
(Dit wordt uitgebreid behandeld op pagina 2 en 3.)
Cornelis overleed (zoals eerder vermeld) op 12 jarige leeftijd aan roodvonk in 1793.
Pieter zal enige vorm van onderwijs hebben genoten want hij ging door het leven als letterzetter.

 

voogt1a.jpg
voogtdeel1.jpg

Document uit de stads- en dorpsarchieven van Bergen op Zoom: op deze lijst uit 1788 staat achtereenvolgens Van Angelenbeek, burger, rooms, opperman, 1 vinkje in de kolom van man en een vinkje in de kolom van vrouw, en '2 Voogt'  staat geschreven in de kolom 'huisleggers' (Huisleggers waren inwoners, kostgangers.) de 4 staat voor het totaal aantal bewoners op het adres. 

HUWELIJK PIETER DU PLESSIS

Pieter du Plessis kreeg een relatie met Anna Catharina Weyk. Zij werd ook geboren in Bergen op Zoom in 1781. Anna kwam uit een Duits-Luthers gezin. In 1803 huwden zij te Bergen op Zoom en enkele dagen na hun huwelijk werd Pieternella du Plessis al geboren. Enkele weken daarna overleed zij aan de ziekte Tering. De kinderen uit dit huwelijk werden in diverse garnizoensplaatsen geboren waardoor het vermoeden ontstaat dat Pieter op een of andere manier met het leger te maken zou hebben.
Het leven van Pieter en Anna moet zeer verdrietig zijn geweest, zij kregen negen kinderen waarvan er vijf overleden op zeer jonge leeftijd. Hun zesde kind ook een Pieter werd geboren in 1815 te Arnhem en huwde in 1841 met Gezina Hermina Barneveld uit Breukelen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren waaronder weer een Pieter in 1844 te Zutphen. Deze Pieter huwde in 1877 met Hendrika Slijper te Zutphen. Zij kregen maar twee kinderen weer een Pieter en Charlotte, Charlotte werd maar één jaar oud. Hun zoontje Pieter werd geboren in 1877 te Zutphen en overleed in 1965 te Doetinchem, hij werd 88 jaar oud. Deze pieter huwde in 1896 met Johanna Antonia van Ussen. Een mooie vrouw die geen fijn leven heeft gehad! Zij kregen tussen 1897 en 1917 maar liefst 10 kinderen die (op de laatste na) allemaal zijn gehuwd. Hun eerste kind Pieter Hendrikus du Plessis geboren in 1897 te Doesburg huwde met Johanna Wilhelmina Milder geboren in 1894 te Duisburg, Johanna overleed op 30 jarige leeftijd in 1924. Zij kregen 4 kinderen waarvan er één huwde, dit was Hendrikus Cornelius du Plessis geboren in 1920 te Lengel (Bergh) hij huwde in 1948 te Ulft (Gendringen) met Wilhelmina Hendrika Egbers geboren in 1926 te Lochem. Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren (waaronder de samensteller van deze website.) 
Na het overlijden van Johanna Wilhelmina Milder, hertrouwde Pieter Hendrikus du Plessis in 1925 met zijn tweede vrouw Johanna van Agtmael. Uit dit tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren twee in Lengel (Bergh) en het derde kind in Ulft (Gendringen) waar de familie in 1929 naar toe was verhuist. 

DIT IS SLECHTS EEN BEKNOPTE WEERGAVE VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS VAN DEZE TAK DU PLESSIS, VOOR MEER DETAILS KUNT U RECHTSBOVEN DIVERSE PAGINA'S AANKLIKKEN. 

 


 

IMG_6403-1.jpg

 

 


Nog twee afbeeldingen uit het archief van Lantremange. 03-12-1686. geboren Guillaume zoon van Euverardi Plessiat en Gertrudis Desirand.
(Jongere broer van Everardi Plessereria(1681)  Getuige was Guillaume Plessiat.
i.p.v. Plesseria werd hier door de ambtenaar Plessiat  genoteerd.


 

 

 

 

IMG_6393.jpg

 

 


Op dit document wordt de geboorte van Joanna Plesseria op 20-09-1672 vermeld.
Het eerste kind van Evrardi Plesseria en Gertrudis Desiron. Geboren te Lantremange.

 


 

Maar liefst 12, tot waarschijnlijk 14 GENERATIES
terug in het verleden!

mannelijkelijneenvoudigopmaak-1.png
 
SPELLING VARIANTEN  NAAM DU PLESSIS
Er werd veelal naar gelang de uitspraak genoteerd, meestal was de betrokkenen persoon ongeletterd en kon zijn naam onmogelijk zelf schrijven of spellen en begreep ook niet wat er genoteerd werd door de ambtenaar, dominee of pastoor. Dialecten, buitenlandse accenten en slordige vertalingen uit akten, speelden ook een grote rol in de juiste spelling van een naam. Dit leverde een groot aantal naamsveranderingen op, die soms zelfs behoorlijk uiteen liepen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat juist bij deze Franse achternaam, (zelfs vandaag de dag nog) de nodige variaties zijn ontstaan.
Vaak werd dit ook veroorzaakt op welke wijze de naamdrager zelf zijn naam uitsprak.
 
 

De  talloze varianten op de naam du Plessis.
Duplissie - Duplischin - Duplessij - du Plaiser - Duplaisier - du Pleci - Du Plissi - Du Blessie -Pleseria -  Dupelesie - Plessije - du Plieij - Dupresseé - Duplecij - Dubbellece  - Duplaisai - Plessius - Plessy - Plessio - Dupuijs - Duplycy - Duplesses  - Duplaisij - Dupledfix - Duplesti - Duplassis - du Plessu - Du Pleissis - Dupleseé - Duplesjis - Duplissu - Dupplisis - Duplouwie - Duplie - Duplaisi(e) - Dubblesie - Plesi - de Pluciede - Pliesij - de Pleesij - du Plasis - de Pluicie - Duplijcij Duplesit - Pleecij - Phlessis - du Plessit - du Plessi - Duplins - Duplas - Duplicey - Duplicy - Duphsis - Supplicy - de Duplessi Duphsis.


Een ambtenaar in Veere (Zeeland) was wel heel erg creatief! Hij presteerde het, om tussen 1792 en 1807 in één gezin de volgende creaties te noteren.  

Duplecis,  de Plessche,  Duplinace,  Dupacier,  Duplicis, en Dueplasie.

 


 

prinshendrik2.png

PRINS HENDRIK
echtgenoot van Koningin Wilhelmina en vader
van Koningin Juliana had een relatie met Geertrude Duplessis in 1911 te Kanne (B).
Uit deze relatie werd een buitenechtelijk kind Catharine geboren.

Geertrude Duplessis was een van de 9 relaties van Prins Hendrik die hij tijdens zijn huwelijk onderhield!

Zie pagina 11 en het stamboomoverzicht voor uitgebreide informatie.


 

DE PAGINA'S DIE U KUNT BEKIJKEN, ZIJN RECHTS BOVEN AAN KLIKKEN!