OVERZICHTELIJK STAMBOOM-ONDERZOEK

EVERARDUS PLESSERIA/DU PLESSIS 
03-03-1681 werd Everardus Plesseria/ du Plessis geboren in het dorpje Oleye in de provincie Liège (Luik) in Belgie.

Everardus ging als zo velen in die tijd op jonge leeftijd in het leger. Hij trok met de Waalse Dragonders samen met zijn gezin van de één naar de andere garnizoensplaats.

GARNIZOEN

Een garnizoen betrof niet alleen maar het aantal soldaten. Veel soldaten waren gehuwd en namen hun vrouw en kinderen mee. Als er veel troepenversterkingen noodzakelijk waren, kon het voorkomen dat bij gebrek of tekort aan kazernes soldaten werden gehuisvest bij burgers. In garnizoensstad Bergen of Zoom kwam het ook voor dat in sommige straten meer huizen waren voor de soldaten en hun gezinnen dan voor eigen burgers! Men ging meestal meerdere jaren achtereen in garnizoen.

akte-huwelijk-everardus-du-plessis-waalse-dragonders-6-11-17151large-5.jpgAantekening huwelijk van Everardus du Plessis ou (of) Plesseria te Maastricht, sergeant in het Regiment van 'De Wassenear', met Maria Catharina Bouchtaij op 06-11-1715. (Bron: Waalse dragonders 1707-1782)

 

HERSTAL - MAASTRICHT

Op 4 november 1715 huwde Everardus te Herstal met de in deze plaats geboren Maria Catharina Bouchtaij. Het echtpaar liet zich 2 dagen later inschrijven te Maastricht, het regiment waarin Everardus diende ging in garnizoen in deze stad. Everardus was inmiddels officier-sergeant onder kapitein Baron van Wassenaar. Van 1737 tot 1746 was hij militair onder Colonel de Mattha Cav. regiment 693c dat in garnizoen lag te Bergen op Zoom. Tussen 1716 tot 1737 werden uit dit huwelijk zeker 8 kinderen geboren in verschillende garnizoenssteden waaronder als vijfde kind Nicolaus Ludovicus du Plessis die circa 1726 geboren werd te Doornik (Tournai B.) waar op dat moment het regiment in garnizoen lag. Nicolaus was kleermaker en zal dit beroep hoogstwaarschijnlijk in het regiment hebben uitgeoefend. 

DE BOSSCHE ENCYCLOPEDIE
In de Bossche encyclopedie staat bijvoorbeeld keurig vermeld wanneer en op welk adres Everardus du Plessis met zijn gezin waren ingekwartierd in deze garnizoensstad. Deze inkwartieringen vonden plaats tussen 1722 en 1730.

 

NICOLAUS LUDOVICUS
Op 06-02-1751 ging Nicolaus Ludovicus du Plessis in ondertrouw te Leiden met Barbara van Heel, zij werd geboren in 1724 te Leiden. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren die Rooms Katholiek werden opgevoed. Barbara overleed al op 35 jarige leeftijd op 15-05-1759 te Breda. Haar 4 kinderen waaronder Hendricus Joannes Duplessis die werd geboren op 13-07-1753 te Leiden waren nog jong. Al vrij spoedig na het overlijden van Barbara, huwde Nicolaus Ludovicus met Catharina van Strijp op 19-0-10-1760 te Breda. Catharina werd geboren op 20-10-1730 te Venlo. Uit dit huwelijk werden zeker nog eens 6 kinderen geboren.
 
IMG_2937-2.jpgHoogstwaarschijnlijk diende Nicolaus Ludovicus in die periode bij het regiment CR693c gezien de verplaatsingen van het gezin naar Breda, Bergen op Zoom en vermoedelijk Maastricht. De doopdatums, en de plaatsen waar het regiment in garnizoen lag, komen overeen. 
 Afbeelding: Huwelijksdocument  Van Claas en Barbara uit 1751.

 FAMILIE VAN ANGEL(EN)BEEK                    

In 1713 werd te Vucht Cornelis van Angelbeek geboren, hij was in 1735 als soldaat in garnizoen te Bergen op Zoom waar hij in 1735 huwde met Catharina van Meer. Het gezin was rooms Katholiek, uit dit huwelijk werden tussen 1736 en 1752 acht kinderen geboren.

Op 17-12-1749 werd als zesde kindje Petronella van Angelbeek geboren te Bergen op Zoom.
 
BERGENOPZOOM-4.png

Afbeelding: Bergen op Zoom voor de verwoesting en plundering van de stad  in 1747.

BELEGERING BERGEN OP ZOOM

In 1747 belegeren de Franse troepen de garnizoensstad tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. Het beleg begon op 12 juli.
De totale Franse troepenmacht bestond uit ruim 70.000 soldaten. De bevolking van Bergen op Zoom, op dat moment 7000 zielen en een garnizoen van 5200 soldaten kwam in beweging om met alle middelen de stad te verdedigen. Van diegenen die niet konden deelnemen aan de strijd, werden de meesten geëvacueerd. In het nabije dorpje Halsteren lagen nog eens 9000 manschappen. 

In het geplunderde stadje probeerde het gezin van Angelbeek, die in het Hogeboomstraatje woonde te overleven. In 1751 verhuisde Cornelis van Angelbeek met zijn gezin naar het Molenstraatje waar zij tot 1763 bleven wonen, als beroep van Cornelis werd opperman genoteerd in de archieven.
Na 1763 woonde hij met zijn gezin in de Merilestraat. Twee jaar later in 1765 verhuisde het gezin weer en woonde Cornelis in de Boschstraat. Daar overleed moeder Catharina van Meer!
Petronella van Angelbeek was 15 jaar toen haar moeder overleed, haar vader Cornelis overleed een jaar later! De oudste broer Johannes van Angelbeek geboren in 1736 zal zich over de kinderen die nog thuis waren hebben ontfermd, hij was toen 30 jaar en nog ongehuwd.

PETRONILLA VAN ANGEL(EN)BEEK EN HENDRICUS DU PLESSIS
In 1778 kreeg Petronella van Angelbeek (op 29 jarige leeftijd) een relatie met de eerder genoemde Hendricus Johannes Duplaisie/du Plessis geboren te Leiden. Met de militaire achtergrond van de familie van Hendricus, ligt het voor de hand dat hij ook in die jaren bij het leger diende, of dat hij daarin een beroep uitoefende. 
 
BERGEN OP ZOOM
In Bergen op Zoom gingen doorgaans zeer veel regimenten in garnizoen, regiment IR595a was bijvoorbeeld zo'n regiment dat in de periode 1776 tot 1781 zijn bataljons zowel in Nijmegen als in Bergen op Zoom in garnizoen had.
Petronilla raakte in 1778 in verwachting van Hendricus en beviel op 05-04-1779 van een onwettig dochtertje Elizabetha van Angelenbeek/du Plaisie te Bergen op Zoom. Vader van Nijmegen staat in het doopdocument.
Elisabetha had een zwakke gezondheid en werd maar 9 weken oud, zij overleed op 15-07-1779 te Bergen op Zoom.

15 maanden na het overlijden van Elisabetha werd zoontje Pieter du Plessis geboren op 08-10-1780 te Bergen op Zoom. Vermoedelijk werd Pieter in het garnizoen van Bergen op Zoom (of onderweg daar naar toe) geboren. Een jaar later werd Cornelis Johannes du Plesi  geboren uit deze relatie, hij werd vernoemd naar de vader en oudste broer van Petronilla.

EINDE RELATIE
De relatie tussen Hendricus en Petronella zal niet erg hecht geweest zijn, want ondanks de geboorte van 3 kinderen, waarvan het eerste kind Elisabeth al vroeg overleed, kwam het maar niet tot een huwelijk! Rond 1785 kwam dan ook een einde aan hun relatie!
 
De inmiddels 36 jarige Petronella van Angelbeek leerde, de in Oudenbosch geboren 14 jaar jongere Johannes Heijninks (1763-1833) kennen. Zij trouwden in 1786 in de RK kerk te Rotterdam en gingen daar ook wonen. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. Petronella bereikte een hoge leeftijd, ze overleed op 21-12-1831 te Rotterdam 82 jaar oud.

Hendricus Joannes du Plessis inmiddels 34 jaar oud, huwde ca. 1788 met de 30 jarige vroedvrouw Maria Barbara Hendrickx te Hoogstraaten B. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren. Hendricus overleed op 01-04-1824 te Hoogstraten op 71 jarige leeftijd.

PIETER DU PLESSIS EN CORNELIS/JOHANNES DU PLESSIS.

Toen Hendricus du Plessis en Petronella van Angelbeek hun geluk elders hadden gevonden bleven de 4 jarige Pieter en zijn 3 jarige broertje Cornelis Johannes achter in Bergen op Zoom. Aan Petronella's 15 jaar oudere broer Johannes van Angelbeek werd in 1786 gevraagd om de voogdij over beide kinderen op zich te nemen. Hij was toen nog ongehuwd. 
(Voor 1811 werd een voogdij meestal in de familie geregeld en kwamen daar geen documenten aan te pas.) De laatste jaren had Petronella met de kinderen al bij haar broer Joannes ingewoond in het huisje aan de Bosstraat te Bergen op Zoom.
Het beroep van Joannes was net als dat van zijn vader Cornelis opperman.
De in 1736 geboren Johannes van Angelenbeek huwde in 1788 op 52 jarige leeftijd met de weduwe Bernardina Sloot.
De kinderen Pieter en Cornelis Joannes hadden het goed bij hun voogdij-ouders Johannes en Bernardina, in ieder geval kreeg Pieter de mogelijkheid om lezen en schrijven te leren. Dit kwam Pieter goed van pas in zijn verdere loopbaan als letterzetter/drukker.
Cornelis Johannes werd op 12 jarige leeftijd getroffen door de besmettelijke ziekte Roodvonk en is daar te Bergen op Zoom in 1793 aan overleden.
HOE BOVENSTAANDE FEITEN TOT STAND KWAMEN WORDT UITGEBREID BEHANDELD OP PAGINA 3.
 
Johannes van Angelbeek en Berdina Sloot hadden waarschijnlijk graag mensen om zich heen want een jaar later was er ook nog ruimte voor inwoning van zijn ongehuwde jongere zus Adriana en haar onwettige 9 jarige zoontje Johannes Susdufelt.
 
Omstreeks 1796 overleed Berdina Sloot en woonde Joannes als weduwnaar waarschijnlijk met Pieter du Plessis in de Blauwehandstraat te Bergen op Zoom (de inwonerslijst geeft  in dat jaar 2 personen aan). Pieter was toen 16 jaar, zijn broertje Cornelis Johannes was al in 1793 op 12 jarige leeftijd overleden. In 1799 woonde Johannes van Angelbeek alleen, de toen 19 jarige Pieter zal zijn heil elders hebben gevonden.

OVERLIJDEN JOHANNES VAN ANGEL(EN)BEEK
Op 31-03-1808 overleed op 72 jarige leeftijd Johannes van Angel(en)beek, gehuwd geweest, geen kinderen nagelaten, wonende in de 7e wijk  W '40', overleden in armoede aan borstziekte. Dit meld het overlijdensregister 1802-1811 op pagina 58 van ‘het Markiezenhof’ te Bergen op zoom. Op W '40' was het RK Armenhuis gevestigd.

HUWELIJK PIETER DU PLESSIS MET ANNA WIJK
Pieter du Plessis woonde rond de eeuwwisseling in Bergen op Zoom hij leerde daar in 1802 Anna Catharina Wijk kennen, zij werd geboren in 1781 in deze stad. Anna kwam uit een Duits Luthers gezin. Op 13 augustus 1803 gingen Pieter du Plessis en Anna Catharina Wijk in ondertrouw. Zij huwden op 28 augustus 1803 voor de Schepenbank te Bergen op Zoom. Pieter en Anna zullen arm geweest zijn want zij huwden als één van de weinigen 'Pro deo'. Met veel fair zet Pietet in die periode zijn sierlijke handtekeningen onder diverse documenten. (Terwijl in die periode lezen en schrijven niet vanzelfsprekend waren.)
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen geboren en NH. gedoopt. 
Op 31 augustus (3 dagen na hun huwelijk) lieten zij hun dochtertje Pieternella dopen te BoZ. Het dochtertje was bij het dopen al 4 /5 weken oud dus al voor het huwelijk geboren. Het jonge meisje werd maar 9 weken oud en stierf op 29-09-1803 aan tering.
Op 11 oktober 1804 werd zoontje Pieter te Bergen op Zoom geboren die vrij jong is overleden. 
Daarna verhuisde Pieter en Anna met hun gezinnetje naar het plaatsje Goes waarschijnlijk kon vader Pieter als letterzetter daar werk vinden, maar het is ook aannemelijk dat hij in een regiment werkzaamheden verrichte. 
Op 19 augustus 1807 werd dochtertje Johanna  geboren, ook zei is jong overleden. Op 6 juni 1809 werd te Goes weer een dochtertje geboren die ook Johanna werd genoemd met als tweede naam Petronella (zij huwde op 29 jarige leeftijd met Frederik Bettink.  Zij is in 1848 op 39 jarige leeftijd overleden te Zutphen.)

akte-pieter-bredaDRUKKER.jpg  
Bij de volkstelling te Breda in 1812 werd in de akte (boven) genoteerd, dat Pierre Duplecis op 08-10-1780 werd geboren en letterzetter van beroep was.
 
VOLKSTELLING BREDA 1812
Bij een volkstelling te Breda in 1812 werd in de akte genoteerd dat Pierre Duplecis op 8 oktober 1780 werd geboren en letterzetter van beroep was. (Pieter was toen dus 32 jaar.)
Dus Pieter du Plessis en Anna Wijk waren naar Breda verhuisd waar Pieter werkte als letterzetter. Daar werd op 9 juni 1812 hun zoontje Jean du Plessis geboren. (Hij overlijd in 1884 op 72 jarige leeftijd te Zutphen.)
In 1815 was het gezin al weer verhuisd en woonde het in Arnhem waar Pieter als letterzetter werkte. Op 27 februari 1815 werd zoontje Pieter daar geboren. (Hij overleed in 1897 te Utrecht op 82 jarige leeftijd.)

ZUTPHEN
Uit doopdocumenten blijkt, dat Pieter en Anna weer zijn verhuisd ditmaal naar Zutphen want op 16 juni 1819 werden daar de tweeling Frederik en Willem geboren, zei overleden 5 en 6 weken naar hun geboorte.
Als achtste kind en tevens laatste werd Maria geboren op 31 augustus 1820  te Zutphen. (Zij overleed in 1850 op 30 jarige leeftijd.)
In Zutphen heeft Pieter rond 1819 als letterzetter werk gevonden in een plaatselijke drukkerij want bij de doop van zijn 3 kinderen die in Zutphen geboren zijn, waren telkens collega-drukkers getuigen. 
Het leven van Pieter en Anna moet erg zwaar en verdrietig geweest zijn, zij verloren maar liefst vijf van hun negen kinderen op zeer jonge leeftijd.
Gezien de steden (allen garnizoenssteden) waar de kinderen van Pieter en Anna zijn geboren zou je denken dat Pieter bij een regiment diende. Maar niets wijst daarop en is het hoogstwaarschijnlijk toeval, de rede voor deze verhuizingen had waarschijnlijk te maken met het vinden van werk.
Omstreeks 1826 woonden Pieter en Anna tijdelijk in Rotterdam, waarschijnlijk bij de moeder van Pieter die toen 78 jaar oud was.
 
In 1827 pleegde Pieter du Plessis met 5 andere personen een inbraak bij hun werkgever. Zij werden veroordeeld tot 2 en 3 jaar gevangenschap en opgesloten in het huis van 'Opsluitingen en Tuchtigingen' te Leeuwarden. Na zijn vrijlating in 1830 zou hij zich weer in Zutphen vestigen.
 
Van de negen kinderen van Pieter en Anna (5 overleden) huwden er drie, dit waren:
Johanna Petronella du Plessis beroep breidster, huwde in 1838 te Zutphen met militair Frederik Johan Bettink, zij kregen te Zutphen 4 kinderen.
Johannes (Jean) du Plessis militair, huwde in 1845 te Zutphen met Everdina Philips, zij kregen te Zutphen 6 kinderen.
Pieter du Plessis beroep Spinner huwde in 1841 te Zutphen met Gezina Hermina Barneveld, zij kregen 3 kinderen waaronder weer een Pieter die op 12 mei 1844 werd geboren te Zutphen en op 31 mei 1882 te Zutphen overleed, huwde in 1877 met Hendrika Slijper zij werd geboren in 1849 in Zutphen en overleed 1911 te Bergh, 62 jaar oud. Het gezinnetje was Protestant. 
Uit deze verbintenis werden 2 kinderen geboren, weer een Pieter op 15-03-1877 geboren te Zutphen overleden te Doetinchem op 27-04-1965, 88 jaar oud. En dochtertje Charlotte Louise werd geboren op 22-03-1880 en ruim een jaar later overleed ze op 01-05-1881 te Zutphen.
 pietenanna45huwelijk.png
Bovenstaande mededeling in 'het nieuws van de dag': op 26 juli 1941. Pieter en Anna 45 jarig huwelijksfeest. In die tijd nog heel bijzonder!
 
DOESBURG
Zoon Pieter du Plessis (1877) (Nederland Hervormd) huwde te Doesburg op 25-07-1896 met de Katholieke Johanna Antonia van Ussen zij werd geboren op 26-11-1876 in Doesburg en overleed in Bergh op 03-04-1943, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden tussen 1897 en 1917 maar liefst 10 kinderen geboren die allen Katholiek werden opgevoed.  
Negen van de tien kinderen traden ten huwelijk, het tiende kind Carel werd 20 jaar na de geboorte van het eerste kind geboren en werd maar twee jaar oud. (Moeder Johanna van Ussen was al 42 jaar oud toen Carel werd geboren.) 
Van 1897 t/m 1917 werden onderstaande 10 kinderen geboren. 
 
Pieter Hendrikus        geboren 24-05-1897  Doesburg,  overleden 20-07-1975  Doetinchem 78 jaar.
Johanna Elisabeth     geboren 16-02-1899 te Doesburg, overleden 17-11-1986 te Arnhem 87 jaar.

Hendrikus Johannes  geboren 05-03-1901 te Bergh,      overleden 31-08-1976 te Bergh 75 jaar.
Johanna Cristina        geboren 22-01-1903 te Bergh,      overleden 06-03-1998 te Geleen 95 jaar.
Hermanus Hendrik     geboren 07-02-1905 te Bergh,      overleden 15-04-1994 te Almelo 69 jaar.
Johannes Antonius    geboren 24-08-1907 te Doesburg, overleden 16-10-1980 te Almelo 73 jaar.
Maria Magdalena       geboren 16-10-1910 te Bergh,       overleden 15-03-2000 Doetinchem 89 jaar.
Antonia Petronella     geboren 27-04-1913 te Bergh,       overleden 16-06-1946  Doetinchem 33 jaar.
Wilhelmus Antonius   geboren 23-07-1915 te Bergh,       overleden 08-05-1972 te Bergh 57 jaar.
Carel Albertus            geboren 01-03-1917 te Bergh,       overleden 31-08-1919 te Bergh 2 jaar.

 

LENGEL gemeente BERGH

Pieter du Plessis (1877) en Johanna van Ussen gingen vanuit Doesburg rond 1900 verhuizen naar het kleine dorpje Lengel (gemeente Bergh. aan een landweggetje stonden 2 kleine huisjes onder één kap te midden van het fraaie Berghse heuvellandschap dit huisje werd voor vele jaren hun nieuwe onderkomen. (Dit huisje staat er nog! Zie pagina 6: 'foto's uit het verleden'.) 

Pieter Hendricus en zusje Johanna Elisabeth waren reeds geboren. Er zouden nog acht kinderen volgen. (genoemd hierboven)

Veel van de kinderen van Pieter (1877) en Johanna zouden de eerste jaren van hun huwelijk bij hun ouders gaan inwonen! 


Op 13-02-1919 huwde de oudste zoon Pieter Hendricus du Plessis (1897) met Johanna Wilhelmina Milder. Zij werd geboren op 17-12-1894 te Duisburg D. en overleed op 31-10-1924 in een ziekenhuis te Emmerich D. op 30 jarige leeftijd. 

Voor het huwelijk van Pieter du Plessis en Johanna Milder was er al een zoontje geboren. De vier kinderen werden in Bergh geboren en Katholiek opgevoed.  

Pieter Johannes         geboren op 20-02-1917 te Bergh, hij overleed op 07-01-1940 te Heerlen 
Antonia Johanna        geboren op 23-08-1919 te Bergh en overleed op 27-07-1934 te Ulft Gld. 
Hendricus Cornelius   geboren op 31-08-1920 te Bergh en overleed op 28-06-2006 te Doetinchem 
Johannes Antonius    geboren op 16-01-1921 te Bergh en overleed op 29-01-1945 te Ulft 24 jaar. (Oorlogslachtoffer.)

Toen moeder Johanna Milder ernstig ziek werd, overleed zij in een ziekenhuis te Emmerich D. in 1924, (vier jonge kinderen achterlatend.)
Nog geen jaar later huwde Pieter du Plessis met Johanna van Agtmaal op 09-10-1925. Johanna van Agtmaal werd geboren op 11-09-1895 te Roosendaal en werkte in het ziekenhuis te Emmerich daar leerde ze Pieter du Plessis kennen.
Uit dit tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren.
Wilhelmus Theodorus du Plessis  geboren op 27-10-1926 Bergh   overleden 20-04-2008 te Borne. 
Martha Johanna du Plessis          geboren op 05-03-1928 te Bergh overleden 16-10-2014 te Ulft.
Elisabeth Helena du Plessis         geboren op 15-03-1930 te Ulft     overleden 01-05-2005 te Ulft.

 druulft.jpg

 

DRU in ULFT

Op 12 april 1929 verhuisde het gezin naar het dorpje Ulft (gemeente Gendringen).

Daar waren de bekende Koninklijke fabrieken Diepenbroek & Reigers (DRU) gevestigd. Het bedrijf ronselden in de omgeving naar arbeiders. Vandaar dat Pieter du Plessis en Johanna van Agtmaal met hun kinderen van de gemeente Bergh naar Ulft verhuisden. Ze gingen in de Bergstraat te Ulft wonen. Naast vader Pieter gingen ook zijn zonen bij de DRU werken.

 

 

KLIK HIER > PAGINA 3