DOWLOAD Michel du Plessis stamboom-overzicht Bergen op Zoom.
1135 downloads

Fransman, chirurgijn Michel du Plessis.
Vluchtte als Hugenoot vanuit Frankrijk naar garnizoensstad Bergen op Zoom
ca. 1685.
Zie ook aanvullende pagina!

Kaart: Bergen op Zoom van Blaeu uit 1652. Klik op Afbeelding voor vergroting.

Omstreeks 1660 werd Michel du Plessis geboren te Dieppe in Frankrijk. Hij vluchtte als Hugenoot en duizenden met hem naar Nederland. Hij was chirurgijn onder Capt. Berny. Op 12 oktober 1685 huwde hij met Bernardine van Beynen wonende te BoZ. Naar haar overlijden huwde Michel du Plessis met Susanne Caron op 15-09-1696 te BoZ. Michel was in 1689 koster en voorganger van de Waals Hervormde kerk en leraar Franse taal in Oostburg, een dorpje in Zeeland waar zich veel Hugenoten hadden gevestigd in die periode. In 1689 was Michel du Plessis voorlezer en voorzanger in de kerk te Bergen op Zoom.
Op 5 september 1692 huwde Gelaude de Steynville du Plessis weduwnaar uit Frankrijk en wonende te s'Hagen
('s Gravenhage) met Cathalyna van Beynen wonende te BoZ vermoedelijk een zus van Bernardine van Beynen (de vrouw van Michel du Plessis.) Michel du Plessis overleed in 1740.

Stamboom-overzicht van het gezin Michel du Plessis, te downloaden boven aan pagina.


CHIRURGYNS EN MEDICINAE DOCTORES. -------------------------------------------------------------------
 
In garnizoensplaatsen als Bergen op Zoom, met een steeds wisselende militaire bevolking, verschaffen de protestantse registratieboeken van de genoemde persoonlijkheden gegevens. Daar enkele onderstaande gegevens geen invloed hebben op de opbouw der Brabantse bevolking, worden zij alleen verstrekt omdat enkele toch wel tot genealogiën van Nederlandse
families behoren.
12 Oct. 1685. Michel du Plessis j.m. van Diepe, chirurgijn onder de Capt. Berny, met Bernardine van Beynen, wonende alhier.

15 Sept. 1696. Michel du Plesis,  wedr. van Bernardine van Beynen met Susanna Caron  j.d. beide tot Bergen wonende.
5 Sept. 1692. Gelande de Steynville du Plessis wedr. uit Vrankrijk, wonende te 's Hage, met Catalyna van Beynen  j.d. van Bergen.

Bron: http://test.hops-research.org.----------------------------------------------------------------------------------------------

NA 1730 GEEN GEGEVENS MEER
Tot ca. 1730 werden er meldingen in de registers gemaakt van geboortes en overlijden van de familie Michel du Plessis in BoZ. De familie was wel vermogend, er werd tot 1745 in meer dan 115 notariële akten geregistreerd hoe hun vermogen en bezittingen behandeld en geregeld moesten worden.
Daarna werden (voor zover bekend) geen meldingen meer gemaakt van deze tak du Plessis in BoZ.
 

De meeste familie was vertrokken naar een ander gebied, want door veel oorlogsgeweld o.a. in de periode 1747/1748 was het in BoZ niet bepaald aangenaam om te leven. 
Dochter Anna verhuisde al in 1709 naar Amsterdam, en zoon Jean verhuisde voor 1728 ook naar de hoofdstad, zij stichten daar hun gezinnen. BoZ werd in 1747 door de Fransen belegerd en grotendeels verwoest en geplunderd. Er zullen aan burger- en militaire zijde ongetwijfeld zeer veel gewonden en doden zijn gevallen, mogelijk zijn er ook familieleden omgekomen en werden die in deze woelige tijd niet meer genoteerd in de overlijdensregisters.

Mr. Salomon du Plessis vertrok midden rond 1735 naar Suriname, hij was advocaat in dienst van de West-Indische Compagnie. Hij werd later o.a. lid van de raad van politie in Suriname, en was daar ook eigenaar van een plantage.

De Plantage noemde hij 'Bergen op Zoom'. 
Door problemen met het landelijk bestuur van Suriname was hij niet meer welkom in het land, en was hij weer vanaf 1751 in Nederland. Zijn vrouw Johanna van Strijp en dochter Maria Susanna bleven achter in Suriname.

Mr. Salomon du Plessis overleed op 79 jarige leeftijd op 09-06-1785 te Amsterdam en werd daar begraven in de Nieuwe kerk evenals zijn zoon Reinier Isaac du Plessis die op 25-07-1787 overleed.

 Zijn dochter Maria Susanna du Plessis zou later in opspraak komen door de slechte omgang met de slaven op haar plantage in Suriname.
Hierover meer onder de link Suriname. 

Er zijn geen aanwijzingen
dat deze Hervormde familie van Michel du Plessis zal aansluiten bij de Katholieke familie van militair Everardus du Plessis uit 1696.

 

Jean Dupuij, beëdiging tot Voorlezer te Vlissingen
Functie:
Voorlezer
Plaats:
Vlissingen
Kerk:
Waalse Kerk
Beginjaar:
1689
Eindjaar:
1711
Bijzonderheden:
Overleden in 1711

 

Prins en Heer Pierre du Plessy getuige op 37-08-1653 te Bergen op Zoom in de Franse kerk.

 

 Huwelijksdocument van Michel du Plessis met Bernardina van Beijnen op 12-10-1685 te Bergen op Zoom.Doop-document van Anne du Plessis op 24-07-1689 te Bergen op Zoom.


Doop-document van Michel Du Plessis op 14-08-1692 te Bergen op Zoom.


Doop-document van Catharine Du Plessis op 31-07-1695 te Bergen op Zoom.


Doop-document van Dina du Plessis op 01-08-1697 te Bergen op Zoom.Doop-document Jean Du Plessis op 25-10-1698 te Bergen op Zoom.


Doop-document Jean du Plessis op 13-05-1703 te Bergen op Zoom.


Doop-document van Michel Duplessis op 02-10-1701 te Bergen op Zoom.

Doop-document van Salomon Du Plessis op 25-11-1705 te Bergen op Zoom.

OVERLIJDEN HUISVROUW VAN SALOMON DU PLESSIS.
Familienaam
van Strijp. Datum overlijden 13-08-1769. Datum kerkrecht 01-01-1769

 

Tekst register 1769-augustus 13 Debet Boedel J: M: van Strijp huijsvrouw van Salomon du Plessis - A kerkgerechtigheid voor 't begraven van haar selfs in de oude oranje tuijn f 50,- (boete volgens resolutie de Edele Agtbaare Hove van Politie & Crimineele Justitie f 500,- holl: f 600,-)
Archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 36, journaal van ontvangst wegens kerkgerechtigheid 1766 – 1774.
Bron: http://www.gahetna.nl/collectie/index 

 

hetblauwehuisamsterdamsalomonduplessis.jpg

krantnalatenschapsalomonduplessis2.jpg
 

Doop-document van Girard Du Plessis in 1708 te Bergen op Zoom.
Bron van deze doopdocumenten: FamilySearch Waals Hervormd.

Michel du Plessis kreeg uit het huwelijk met Bernardine van Beijnen vier (of meer) kinderen voor ze overleed in 1696 te Bergen op Zoom.

Anna du Plessis        geb. 17-07-1689, Huwde met Gerrard Sauvaget uit Frankrijk in 1707, kregen 6 kinderen.  
Adriana du Plessis    geb.  ca. 1690,    overl. 29-12-1756. Huwde met Willem Smits zij kregen 10 kinderen.
Jaques du Plessis      geb. 14-08-1692, overl. onbekend.
Chatarina du Plessis  geb. 29-07-1695, overl. 02-04-1719, 24 jaar oud.

Michel huwde voor de tweede keer op 16-09-1696 met Susanne Caron ook uit Bergen op Zoom, uit dit huwelijk werden zes kinderen geboren.                  
Dina du Plessis        geb. 01-08-1697, overl. 05-08-1697, 4 dagen oud.
Jean du Plessis        geb. 25-10-1698, overl. voor 1703.
Michel du Plessis     geb. 28-09-1701, overl. onbekend.
Jean du Plessis         geb. 13-05-1703, overl. onbekend. Huwde met Catharina de Hond 1723 kregen 5 kinderen. 
Salomon du Plessis   geb. 22-11-1705, overl. 09-06-1785. Huwde met Johanna van Strijp zij kregen 2 kinderen. 
Girard du Plessis      geb. 01-05-1708, overl. onbekend.
Benjamijn du Plessis geb. ca. 1710     overl. 25-05-1740 VOC opvarende, Azie. 


Huwelijksdocument van Michel du Plessis met Suzane Caron op 16-09-1696 te Bergen op Zoom Het huwelijksaanbod bij de Waalse kerk was toen maar een a twee echtparen per jaar.


'LIJST DER DOODEN' 1739

Op 19 maart 1736 overleed Machiel du Plessis te Bergen op Zoom, stadsschoolmeester.


Overlijden Susanna Caron op 06-01-1741 te Bergen op Zoom. Haar man Michel du Plessis was voorlezer in de Franse kerk.


Op 05-09-1677 overleed te Bergen op Zoom Kapitein Pijeter Plessije.
Zijn dochtertje Cebelte de Plessij overleed op 24-11-1671 te Bergen op Zoom. Vader was toen Majoor. 

 

Register velden

Archief 31 Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
Register 33 NH trouwboek 1698-1712

Akte velden

Soort registratie trouwakte
Plaats trouwen Bergen op Zoom
Plaats ondertrouw Bergen op Zoom
Datum trouwen 23-09-1708
Datum ondertrouw 05-09-1708

Persoons velden

Rol bruidegom
Voornaam Hans Pieter
Achternaam Mulder
Plaats geboorte keurvorstendom Ments
Woonplaats garnizoen Bergen op Zoom
Beroep ruiter onder Richaerts

Rol bruid
Voornaam Johanna
Achternaam Plessy
Tussenvoegsel de
Plaats geboorte Nieuw Vosmeer
Woonplaats Bergen op Zoom

 • Archief 31 Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom
  Register 33 NH trouwboek 1698-1712

  Akte velden

  Soort registratie trouwakte
  Plaats ondertrouw Bergen op Zoom
  Datum ondertrouw 26-01-1707

  Persoons velden

  Rol bruidegom
  Voornaam David
  Achternaam Telgh
  Plaats geboorte Schotland
  Woonplaats garnizoen Bergen op Zoom
  Beroep schrijver onder Alexander

  Rol bruid
  Voornaam Anna
  Achternaam Plessis
  Tussenvoegsel du
  Plaats geboorte Bergen op Zoom
  Woonplaats Bergen op Zoom

   

   

TESTAMENT     Notariële archieven Bergen op Zoom
Register 0377 Notaris Lambertus van Sambeeck, Minuutakten van testamenten, 1706-1721

Akte velden

Aktenummer 43
Plaats registratie Bergen op Zoom
Datum registratie 11-09-1709

Benoeming akte

Rubriek Familie- en erfrecht
Benoeming testament

Persoons velden

Rol geregistreerde
Voornaam Bernadijna
Achternaam Beijnen
Tussenvoegsel van
Functie overleden

Rol geregistreerde
Voornaam Adriana
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Anthonetta
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Jacobus
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Michiel
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Johannes
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du
Functie overleden

Rol geregistreerde
Voornaam Catharina
Achternaam Loeijnen
Tussenvoegsel van

Rol geregistreerde
Voornaam Johannes
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Glaude
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

Rol geregistreerde
Voornaam Catlijna
Achternaam Plessis
Tussenvoegsel du

In bovenstaand testament (één van de velen) werden div. voornamen van du Plessis genoteerd, die weer niet in de doopdocumenten te Bergen op Zoom voorkomen.
Foto: 'het Markiezenhof' in Bergen op Zoom met o.a. een museum, was vroeger een onderkomen voor de militairen, een gedeelte was militair hospitaal en een gedeelte kazerne. De bouw begon in 1485 en heeft ongeveer 30 jaar geduurd.

 VOC opvarende.

Voornaam opvarende Benjamijn
Tussenvoegsel opvarende du
Achternaam opvarende Plessis
Herkomst opvarende Bergen op zoom
Datum indiensttreding 12-10-1739
Functie bij indiensttreding Ondermeester
Uitleg over functie medische zorg
Uitgevaren met het schip Vreeland
Datum uit dienst 1740-05-25
Waar uit dienst Azie
Reden uit dienst Overleden
Begunstigde Sussanna Caron. Rol begunstigde Moeder.
 
Bovenstaande persoon was een zoon van Michel du Plessis en Susanne Caron.
Hij was getuige bij doop in 1734 te Bergen op Zoom.

VOC opvarende.
Voornaam opvarende Johannes

Patroniem opvarende Alexander

Tussenvoegsel opvarende du

\Achternaam opvarende Plessis

\Herkomst opvarende Amsterdam

\Datum indiensttreding 07-03-1743

\Functie bij indiensttreding Hooploper

Uitleg over functie helper van de matrozen

\Uitgevaren met het schip Arnestijn\

Datum uit dienst 1751-09-16

Waar uit dienst Azie

Reden uit dienst Overleden

Bovenstaande persoon is een zoon van Jean du Plessis en Catharina de Hond. 

\Hij werd geboren op 13-05-1703 te Bergen op Zoom. 


Overledene N.n. N.n.
Kind van Salemon du Plessis
 
Plaats Rotterdam
Datum begraven 09-05-1756
 
Opmerkingen overledene was 11½ jaar; Franse kerk; Haringvliet in 't huis van Sinserf
 
Bron DTB Rotterdam Begraven

 Archieven.nl - Personen (Het Utrechts Archief )

 

 

 

KLIK HIER > PAGINA 13