Bovenstaande afbeelding: Fragment uit het schilderij van Pauwels van Hillegaert. Aftocht Spaans garnizoen na de overgave van Den Bosch 1629. Rijksmuseum te Amsterdam. (Omstreeks deze periode was Louis du Plessis, Seigneur Kolonel de Douchant van het Regiment IR634b in 1638, in garnizoen te Wijk bij Duurstede.) 
 

Dragonder Everardus du Plessis/Plesseria werd geboren in het plaatsje Oleye (LUIK) op 03-03-1681. 

De naam Plesserea/Plesseria komt eigenlijk alleen maar voor in de provincie Luik (B), bij enkele kinderen van Everardus werden de namen du Plessis ou (of) Plesseria genoteerd.

 > Bas den Brok reageerde via het forum van BHIC op de namen du Plessis/Plesseria en vertaalde enkele aantekeningen uit het boekje van deze aalmoezenier dat in het Latijn geschreven was, hieronder volgt de vertaling.
........Het is een Rooms Katholiek trouwboek en het werd tot in 1730 bijgehouden door een Franciscaan, Franciscus de Richelle, overleden op 6 december 1730.
Franciscus was de pastoor van het legioen (het regiment van de baron van Wassenaer), een soort aalmoezenier waarschijnlijk. Hij noemde zichzelf "pastor missionarius legionis domini de Wassenaer".
Als het boekje van de Franciscaan, door oorlogshandelingen, brand of natuurrampen verloren was gegaan, dan waren de doopgegevens niet bekend geweest, omdat ook bij het regiment 'Waalse Dragonders' de geboortes niet werden doorgegeven aan de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand in de plaats waar het leger op dat moment in garnizoen lag.

 
Aantekening uit het boekje van de Franciscaan Franciscus de Richellle. inschrijving van Everardus du Plessis ou (of) Plesseria te Maastricht, sergeant in het Regiment van 'De Wassenear', met Maria Catharina Bouchtaij op 06-11-1715. (Bron: Waalse dragonders 1707-1782) Plaats inschrijving: Maastricht. Getuigen: Gerardus Bouchtaij; Antonius Sauveur; en Deodata Lacha˜.

 IMG_5753.jpg
In Herstal, liet Everard in de acte de mariage, zijn achternaam als 'Duplessis' noteren zie afbeelding boven. 

 

Commune : Herstal Département /
Date de l'acte:     04-11-1715
Expoux:
Nom del'époux:      DUPLESSIS Everard
Origine:            Herstal
Commentaire:        Wachmeester
Parents:
Nom de père:
Nom de la mère:
Epouse:
Nom de l'epouse:    BOUCHTAY Marie Catharine
Origine:            Herstal
Parents:
Nom de père:
Nom de la mère:
 
IMG_5750.jpg
Notering huwelijk van Everard Duplessis met Marie Catharina Bouchtay.
 
IMG_5758.jpg
Geboorte archief te Herstal: notering van het eerste kind van Everhard en Marie Catharina, Everhard Plessirea.
De andere kinderen werden genoteerd in het boekje van de aalmoezenier van het regiment waarin Everhard diende.
 
 
IMG_57552-2.jpg
Notering geboorte index van Everard Plessirea. Hier werd dus als achternaam Plessirea gebruikt! 

Acte de naissance/baptême

Commune :  Herstal
Département / Province :  Liège
Nouveau-né : 
Nom de l'enfant :  PLESSIREA Evrard (Zoontje)
   Date de l'acte :  19-10-1716
   Sexe : 
   Parents : 
      Nom du père :  PLESSIREA Everard
      Nom de la mère :  BOUXTAY Marie Catherine
Témoins : 
Nom du parrain :  BOUXTAY Michel
Nom de la marraine :  HENRY Jacquette
Références : 
Commentaire général :  RP_n Herstal
Cote :  4/254
Libre : 
Crédits : 
Photographe : 
Transcripteur :  Delsupexhe Jean
Vérificateur :  Delsupexhe Jean - Guy Bonemme
Déposant :  BONEMME Guy
Gestion : 
Date interne :  19 Oct 1716
Trouvé une erreur ? :  Cliquez ici pour la signaler

Commune : Herstal Département /
Province : Liège Nouveau-né :
Nom de l'enfant : PLESSIREA Everard
Date de l'acte : 19-10-1716
Sexe : Parents :
Nom du père : Everard
Nom de la mère : BOUXTAY Marie Cathearine
Témoins : Nom du parrain :
BOUXTAY Michel
Nom de la marraine :
HENRY Jacquette

Bovenstaande aantekening van geboorte zoon Everard met alleen de naam Plessirea!  
 
 
 
kaartmetgarnizoensplaatsen-1.png
Overzicht van de garnizoensplaatsen in Nederland en België.
 
Van Herstal (Belgie) naar Maastricht
Everard du Plessis (1681) huwde met Marie Catharine Bouxtay/Bouchtay, zij werd geboren op 10-06-169
te Herstal. Het huwelijk vond plaats op 04-11-1715 in Herstal. Het echtpaar liet zich in Maastricht op 06-11-1715 inschrijven, het regiment waarin Everardus diende ging in garnizoen in deze stad. Hij was officier-sergeant onder kapitein Baron van Wassenaer.
Colonel `De Mattha`
Het gezin trok van garnizoensstad naar garnizoensstad. Vast staat, dat Everard in de periode van 1723 tot 1730 ingekwartierd was op diverse adressen in den Bosch. Eveneens staat vast, dat hij van 1737 tot 1746 militair was onder kolonel 'de Mattha' Cav. rgt. 693c dat in garnizoen lag te Bergen op Zoom.

Op 18-10-1716 werd Everard Plessirea junior geboren in Herstal B. De eerste zoon van Everard Duplessis.
De tweede zoon van Everard werd geboren in Namen B. waar op dat moment het leger in garnizoen lag. In de doopboeken werd hij genoteerd op 21-08-1718 als Joannes Franciscus de Plesseria.

Deze Joannes zal jong overleden zijn, want op 30-08-1721 werd weer een Joannes gedoopt, (dit keer 'du Plessis' genaamd) in Herstal B. 
Op 23-07-1723 werd er een Jean du Plessis geboren in Herstal. Hierna volgde Nicolaus Ludovicus Du Plessij/du Plaiser circa 1724-1727 geboren te Doornik (Tournai B.)

De vijfde zoon Josephus Gerardus du Plessis werd geboren in Breda en gedoopt op 06-03-1728 te Nijmegen waar de Waalse dragonders op dat moment in garnizoen lagen.
Een jaar later werd de zesde zoon Franciscus Josephus 'Plesseria' gedoopt op 29-03-1729 te 's Hertogenbosch, ook daar was het regiment in garnizoen.
Hierna volgt dochtertje Maria Dieudonne du Plaisi gedoopt op 14-08-1737 te Bergen op Zoom.
Dan zijn er nog enkele kinderen in beeld (geboren begin jaren '30) waaronder ook een Peer Plesseria(a) die In 1761 te Zutphen huwde met Ida de Bruin, maar deze kinderen zijn nog niet met zekerheid toe te schrijven aan vader Everard du Plessis/of Plesseria en moeder Marie Catharina Bouchtay.

 

 Aantekening uit het boekje van de Franciscaan: De tweede zoon van Everardi de Plesseria, Joannes Franciscus de Plesseria op 21-08-1718, geboren in Namen, doop elders. Hier werden vader en zoon de Plesseria genoemd. Getuige: Joannes Faranciscus Leopoldus Car en Anna Theresia Blanpain.

 


Aantekening uit het boekje van de Franciscaan: Josephus Gerardus du Plessis ou Plesseria op 06-03-1728 geboren te Breda. Gedoopt te Nijmegen.
Op in dit document werd weer ou (of) voor Plesseria geplaats. Getuigen: Josephus Hela en Christina van Beek.
 


Aantekening uit het boekje van de Franciscaan: Franciscus Josephus Plesseria op 29-03-1729 te Den Bosch. Op dit document werd enkel Plesseria genoteerd ook bij vader Everardi. Getuigen: Franciscus l'Equier en Joanna Smits.


 Doopdocument van Maria Dieudonne du Plaisi 14-08-1737 RK Bergen op Zoom. Dochter van Everardi Du Plaisi
Getuigen: Hermannus Josephus Blandpain en Magdalena Flemminck 

 


Overlijdensdocument van de huisvrouw van Everard du Plessis op 20-10-1747 te Breda, begraven op 24-10-1747.
De kosten: 2 gulden voor 5 x luiden en 2 gulden voor het gebruik van het baarkleed.

Het Staatse leger

Het Staatse leger is ontstaan in 1576 na een overeenkomst tussen de noordelijke- en de zuidelijke Nederlanden om de Spanjaarden te verdrijven. Het Staatse leger werd opgeheven na de inval van de Fransen in 1795. Het leger bestond uit veel buitenlanders zoals: Engelsen, Duitsers, Schotten, Zwitsers, Walen en meerdere Europese landen. De vrijwilligers die in dienst gingen deden dit meestal om de kost te verdienen, om vaderlandsliefde of vechtlust kwam veel minder voor. Soldaten werden nooit overgeplaatst naar een ander regiment.

Uiteraard kon men wel van regiment wisselen naar contractduur.

"De Mattha"
Het regiment werd opgericht in 1693 als Regiment Dragonders 'de Mattha'. In 1752 werd het Regiment Ditfourth gedeeltelijk bijgevoegd.

Het andere deel werd gevoegd bij het Regiment Massau. In 1795 werden deze beiden samengevoegd tot het Regiment Dragonders.

De Bossche Encyclopedie.
Regiment van Jacob van Wassenaer Heer van Wassenaar-Obdam.
In deze encyclopedie is precies na te gaan waar Everard Duplessis (senior) was ingekwartierd tijdens zijn dienstverband bij het regiment Waalse Dragonders.

Enkele onderdelen van dit regiment waren in garnizoen te den Bosch in de periode 1722 tot 1730. De Commandant waaronder Everard diende was G.V. van Dam die van 1722 tot 1730 Kapitein was bij de Waalse Dragonders.

Everard Duplessis trouwde in 1715 en werd met zijn vrouw en 4 jonge kinderen ingekwartierd bij de onderstaande adressen. 

Everard Duplessij,  inkwartiering 09-11-1722 Nieuwstraat bij Jan Beckers.
Everard du Plissij,  inkwartiering 17-05 1723 Achter het stadhuis bij Gerrit van Gemert.
Everard du Plessij, inkwartiering 01-11-1723 Vuchterstraat bij Juffrouw Latalje.
Everard Duplessij, ingekwartierd 01-05-1724 Vuchterstraat bij Jacob van Knegsel.
Everhard Duplecij, ingekwartierd 30-10-1724 Vuchterstraat bij Jacob van Knegsel.

Omstreeks 1726 werd het 5e kind geboren te Doornik B. Nicolaus Ludovicus.
In maart 1728 werd het 6e kind geboren te Breda en gedoopt op 06-03-1728 in Nijmegen.

In mei 1728 werd weer naar het garnizoen in den Bosch verhuisd.

 

Everard Duplessis, ingekwartierd 03-05-1728 Kerkstraat bij wed. Willem van Hanswijk.
Everard Duplessis, ingekwartierd 01-11-1728 Hinthamereinde bij weduwe Cornelis Bruijsten.

In maart 1729 werd het 7e kind geboren te den Bosch en gedoopt op 29-03-1729.
 

Everard Duplissis, ingekwartierd 01-05-1729 Kerkstraat bij weduwe Willem van Hanswijk.
Everars Duplessis, ingekwartierd 01-11-1729 Hinthamereinde bij weduwe Andries van Ravenstein.
Everars Duplissis, ingekwartierd 01-05-1730 Hinthamereinde bij Gerard van Wurmont.

Na 1730 werden in andere garnizoenssteden zoals Maastricht en Bergen op Zoom nog meerdere kinderen geboren.

Bovenstaand document van het huwelijk van Corporaal Adriaan van den Bergh weduwnaar van Margriet Duplacie. Hij huwde opnieuw in 1749. Waarschijnlijk was Margriet Duplacie een dochter van Everardus du Plessis en Marie Bouchtaij. 

 

Stadsarchief Breda
Registernaam Trouwen Waalse dragonders 1707-1782
Code T_CB_095
Periode register 1707-1782
Religie RK
Pagina 135
Diversen Plaats inschrijving: Maastricht. Plaats inschrijving: Maastricht. Getuigen: Gerardus Bouchta˜; Antonius Sauveur; en Deodata Lacha˜.
Plaats inschrijving Elders
Datum huwelijk 06-11-1715
Bruidegom Everardus du Plessis
Bruidegom geslacht m
Bruid Maria Bouchta˜
Bruid geslacht v

Trouwdocument uit 1715 te Breda met als getuige Everardus Du Plessis ou (of) Plesseria.

Everardus is sergeant in het Regiment van Wassenaer. 

KLIK > HIER PAGINA 9