IN BEWERKING!

Joannes du Plessis geboren in Herstal B. op 30-08-1721.
De derde zoon van Everardus du Plessis en Marie Catharine Bouchtoij werd ook Joannes genoemd, de reden hiervoor zal zijn geweest dat hun tweede zoontje Joannes Franciscus De Plesseria geboren op 21-08-1718 was overleden.

Joannes du Plessis werd geboren op 30-08-1721 te Herstal in België. (Hij overleed op 17-04-1803 te Maastricht.)
Op 18-06-1754 huwde Joannes met Machtildus Moers/Moors. (Zij overleed op 12-02-1810 te Heer Limburg.)
Zij kregen voor zover bekend vier kinderen: Hun eerste kindje, Everard du Plessis werd op 21-10-1751 geboren te Maastricht, enkele jaren voor hun huwelijk, Everard huwde met Franscoise Neven op 03-06-1776 te Wolder (bij Maastricht) zij kregen in Wolder en Vroenhoven acht kinderen.
Everard overleed op 11-11-1819 te Monteaken op 68 jarige leeftijd.
Hun tweede kind, Maria Catharina Duplici werd omstreeks 1755 geboren (overleed op 29-12-1823 te Heer L.)
Zij huwde met Jean Berchems en kregen negen kinderen, acht kinderen werden in Heer geboren en één in Gronsveld.  
Hun derde kind, Aldegondus du Plessis werd in 1756 geboren te Heer.
Hun vierde kind, Maria Theresia du Plessis werd op 13-07-1761 te Breda geboren (overleed op 13 11-1816 te Heer.)

Drie van de vier kinderen van Joannes en Machtildus huwden en verspreiden zich richting Belgie over Mechelen/Mailines, Vroenhoven, Heer, Montenaken en Kanne.

 
Doopdocument Maria Theresia du Plessis op 13-07-1761 te Breda. Vader is Joannes du Plessis, moeder is Mechtildus Moes (Moors)

Het lijkt erop dat deze tak du Plessis geen militairen in de familie had.
Er zijn dan ook weinig bijzonderheden over deze tak du Plessis te melden.
 


Een enkel opzienbarend voorval deed in deze tak zich voor in het plaatsje Kanne. 
Omstreeks 1910 kreeg Geertrude du Plessis een verhouding met Prins Hendrik (de echtgenoot van Koningin Wilhelmina.)
In dat zelfde jaar op 21-11-1911 zou zij zijn bevallen van dochtertje Catharina.

Meer gegevens hierover staan vermeld op pagina 11 PRINS HENDRIK.


 

PEER 'PLESSERIA'

Zoon van Everardus uit 1716? of zoon van Everardus uit 1695? Of kwam hij uit de omgeving van Luik (B) waar de naam Plesseria vaker voorkomt?
Soldaat Peer Plesseriaa/Pleserea huwde op 05-11-1761 in de grote kerk te Zutphen met Ida de Bruin,
jonge dame wonende alhier.


Dit Huwelijksdocument staat in het Nederlands trouwboek 1710-1811 te Zutphen.
Peer Pleserea was Ruijter van 't regiment 'van Heinenoort'. Hij was gedimitteert, (ontslagen, of weggezonden.) Gehuwd op 05-11-1761.
In die periode was het regiment van 'Grave van Welderen' ook in Zutphen gelegerd. Het is daarom niet onwaarschijnlijk dat Peer Plesserea zich toen bij dit leger heeft gemeld, want bij zijn overlijden in 1786 te Grave, werd het leger 'van Welderen' genoteerd in de begraafakte van Peer Plesserea..


Overleden, 03-05-1786 te Grave Peer Plesseriaa, soldaat onder het regiment Grave van Welderen.
Bron: BHIC.

Peer Plesseriaa (Pleserea) en Ida de Bruin zouden als ouders in aanmerking kunnen komen van Pieter du Plessis, maar dan liggen de trouwdatum (1761) en geboortedatum van Pieter (1780) wel erg ver uit elkaar. 

Onderstaand document uit 1795 in het Regionaal Archief Zutphen.
Of dit om dezelfde Ida de Bruin gaat die in 1761 met Peer Pleserea huwde te Zutphen is nog niet duidelijk. De Bruin werd in dit indemniteitsregister wel als 'de Bruyn' geschreven. 

 

Achternaam Voornaam Datum Gemeente Type Registratie  
  de Bruyn Ida 27-06-1795 Zutphen Indemniteitsregister  
Gemeente Zutphen
Bron Indemniteitsregister
Naam register Akten van Indemniteit Zutphen
Akte datum 27-06-1795
Periode register 1789-1795
Archiefnummer 1
Inventarisnummer 857

Paginanummer 25
Soort registratie Indemniteitsregister akte
Plaats herkomst Zutphen
Datum afgifte 25-06-1795
Datum registratie 27-06-1795
Bijzonderheden Rooms Katholiek, uittreksel doop
Indemniteitsregister geregistreerde Jacobus Petrus Klaassen
Indemniteitsregister geregistreerde Gertrudis Hendriks
Indemniteitsregister geregistreerde Joannis Klaassen
Indemniteitsregister geregistreerde Joannes van Berle
Diversen doopbrenger
Indemniteitsregister geregistreerde Ida de Bruyn
Diversen doopbrenger


Wat zijn akten van indemniteit?

Armenzorg was vóór de invoering van de verschillende armenwetten in de negentiende eeuw geen vanzelfsprekende zaak. Er waren nauwelijks sociale voorzieningen en wanneer bewoners van steden in armoede vervielen, kwamen de kosten voor het verzorgen van deze armen vaak voor rekening van het stadsbestuur en de plaatselijke diaconie. Uiteraard was dit een grote last voor de steden, met name wanneer er sprake was van een grote toestroom van (mogelijk) armlastigen. Om dit tegen te gaan vroegen steden aan nieuwkomers vaak een zogenaamde akte van indemniteit of borgbrief. In deze akte gaf de diaconie of het bestuur van de plaats van herkomst de garantie dat zij zorg zouden dragen voor de betreffende persoon indien hij of zij tot armoede zou vervallen. Zonder deze akte kregen mensen geen toestemming in de stad te gaan wonen. Welgestelden, seizoensarbeiders en militairen hoefden geen akten van indemniteit te overleggen.

Met name aan het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw was het gebruikelijk dat steden om een akte van indemniteit vroegen. Soms maakten steden onderlinge afspraken over hoe ze met arme inwoners zouden omgaan. Andere steden weigerden simpelweg dergelijke akten af te geven. Voor Almen, Lochem en Zutphen zijn er in beperkte mate akten bewaard gebleven.