Jean Prieur du Plessis
Hij kwam
 in 1687 als Hugenoot in 1687 naar Amsterdam vertrok daarna naar Zuid-Afrika.

GEEN VERWANTSCHAP MET DE FAMILIE DU PLESSIS IN NEDERLAND EN BELGIE!

De stamvader, Jean Prieur du Plessis, was familie van de hertogen van Richelieu, onder wie de bekendste de beruchte kardinaal was: Armand-Jean du Plessis, eerste minister van koning Louis XVIII.

 

Jean Prieur du Plessis werd geboren in 1638 te Poitiers, Frankrijk. Hij overleed in december 1708 op 70 jarige leeftijd in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Hij was arts in zijn woonplaats Poitiers, toen hij moest vluchtten met vele andere Hugenoten naar Nederland wegens geloofsvervolging. Toen hij in Nederland arriveerde, werd hij lid van de "Waalse Kerk" te Amsterdam op 20-09-1687. Niet veel later besloot hij samen met zijn vrouw Madelene MENANTEAU naar Zuid-Afrika te vertrekken. In 1688 kwamen zij met het schip Oosterland bij Cape Town in Zuid-Afrika aan. Hun eerstgeboren zoon, Charl Prieur werd geboren op het schip. In 1693 besloot het gezinnetje terug te keren naar Nederland met het schip Sirjanslandt. Zijn vrouw overleed rond 1694. Hij trouwt met MARIA BUISSET van Sedan, Lorraine (geboren 1676), in de "Domkerk" te Amsterdam op 29-08-1700 en keert in 1703 terug naar Kaapstad en vestigt zich in Drakenstein. Hij behoorde tot de adellijke familie du Plessis de Richelieu. 

Bron: Hendrik du Plessis...


 

 

Handtekeninge van Franse stamvadersLINKS: De handtekeningen van Franse stamvaders in Zuid-Afrika van Jean Prieur du Plessis, Pierre Lombard en Jacques Therond (Theron).


De Britse entertainment journalist Sharon Marshall schrijft het volgende over Jean Prieur du Plessis .

Onder degenen die zeilden vanaf Goeree (Nederland) op 3 februari 1688 aan boord van de Oosterland van de Zeeuwse kamer waren de chirurg Jean Prieur du Plessis (Pleases), geboren in Poitiers in het jaar 1638, en zijn vrouw Madeleine Menanteau uit dezelfde stad. Du Plessis had de eed van trouw vereist van de emigranten samen met andere mannelijke leden van het Oosterland groep op 8 januari 1688 genomen in Middelburg, verhuisd naar de Zeeuwse hoofdstad vanuit Amsterdam. Hun zoon Charles werd geboren tijdens de reis en gedoopt aan boord van het schip op 18 april 1688. Van Du Plessis wordt gezegd dat hij een bepaalde periode "op St Christoffel" zou hebben geleefd. Er zijn een aantal mogelijkheden, met inbegrip van het dorp Saint-Christophe ten noorden van Poitiers.
Er is een ander alternatief, het eiland St. Kitts (St. Christoffel) in West-Indië. Deze kolonie in de Benedenwindse eilanden was verdeeld in het Frans en in Engels wijken, en was een groot toevluchtsoord voor calvinistische vluchtelingen na 1660, vooral van de Franse Atlantische kust en het achterland. Hugenootse kooplieden waren talrijk in West-Indië en hoewel erediensten in de Franse wijk van St Kitts alleen was toegestaan ​​in particuliere huizen, preekte een Nederlandse predikant in het Frans voor hugenoten in het Engels kwartaal. Onder kolonisten in het Franse deel van het eiland waren Guillaume Du Plessis en Pierre Prieur. De minister de vrouw van Anne de Berault en haar broer Louis waren peter en meter bij de doop van Jean-Louis Du Plessis, geboren op de Kaap op 13 februari 1691, dit zou  een hogere sociale status betekenen. De namen Prieur en Du Plessis vertegenwoordigen waarschijnlijk een familie alliantie. Beide verschijnen in protestantse registers in Poitou, samen met die van Menanteau. Het huwelijk van een Jean Prieur to Jeanne Sanzeau is opgenomen in 1674 op Lusigna, een landelijke kerk ten ZW van Poitiers.
 

De exacte datum van aankomst van Jean Prieur du Plessis en Madeleine Menanteau in de Verenigde Provinciën is onzeker, maar ze werden lid van de Waalse kerk te Amsterdam op 28 september 1687, met attest van de kerk van Saint-Thomas. Dit kan het argument versterken ten gunste van een periode van verblijf in West-Indië. Du Plessis werd een burger van Amsterdam op 30 september 1687. Drie Menanteaus, Antoine, Marguerite en Marie, waren ook lid van de Waalse kerk in Amsterdam in augustus 1688, terwijl in de voorgaande maand Deis Martineau Du Plessis, een schoolmeester van Fontenay, mogelijk Fontenay-le-Comte, de stad bereikte. Hij trouwde er een paar maanden later. In Amsterdam was ook aanwezig, de wijnhandelaar Jean Du Plessis, van Saint-Germain-en-Laye nabij Versailles. Een Du Plessis van Poitiers vervolgde zijn weg naar Wolfenbuttle in Brunswick, Duitsland. Er was ook een Louis Du Plessis, minister van de Franse kerk in Bremen, wiens dochter Louise werd gedoopt in Amsterdam in september 1686, en een Michel Du Plessis, lezer van de Waalse kerk in Bergen op Zoom en vader van een groot gezin.
Zie pagina 11 Michel du Plessis voor meer gegvens.

n Replika van een van die skepe van die VOC waarmee die Franse Hugenote Kaap toe gebring is. - Cilliers Family Web Site

Een exacte replica van een der schepen van het VOC, 

waarmee Franse Hugenoten naar zuid-Afrika werden gebracht.
Van Sedan kwam Marie Buisset, dochter van een koopman, zij was een vroedvrouw in tabel Valley, zei ging naar de Kaap in Zuid-Afrika in de eerste jaren van de achttiende eeuw als de nieuwe vrouw van de chirurg Jean Prieur du Plessis. De naam van haar vader is niet bekend, hoewel er een Etienne Buisset in Amsterdam in 1690 woonde. Marie Buisset en Jean Prieur du Plessis waren getrouwd in de Nieuwe Kerk van Amsterdam in augustus 1700. Haar tweede echtgenoot, Dirk Snith, werd ook een chirurg.


EEN ANDERE VERSIE.
Na een periode van ruim vijf jaar, besloot Jean Prieur in 1693 met zijn vrouw Madelein Menatueas en hun zonen Charles en Jean-Louis vanuit Zuid-Afrika terug te keren naar de Verenigde Provinciën.
De rede van hun vertrek in April 1693 werd veroorzaakt door een onvermogen om voldoende geld te verdienen, hetzij als boer of in zijn professionele hoedanigheid. Hij hoopte het beter te doen in de Verenigde Provinciën en gezien zijn gebrek aan fondsen, werden hij en zijn familie niet verplicht om meteen aan het bevel van Jan Gerritsz te betalen, met de terugkeer van de vloot van juni 1693.

De bewegingen van de familie na het bereiken van de Verenigde Provinciën zijn onzeker, maar het is bekend dat een dochter Judith is geboren in Ierland - of eventueel in Engeland - in 1694. Du Plessis kan zich hebben aangesloten voor Franse vluchtelingen in de gevangenis bij de Ierse buitengerechtelijke regelingen, of misschien had hij Engels familiebanden. De achternaam is niet zeldzaam onder vluchtelingen. Francis Du Plessis was de aalmoezenier aan de protestantse Hospital in Londen die in 1718 werd geopend; Philippe Du plesiss, net als Jean Prieur een chirurg, woonde in Tower vrijheid van het Engels hoofdstad in 1702.
Menanteaus, misschien verwant van Jean Prieur du Plessis's vrouw, woonden nog in Amsterdam in 1699, terwijl in Delft op 6 mei 1691, het kind Louis, zoon van Charles Marette en Judith (Du Plessis), werd gedoopt.

Jean Prieur du Plessis was in Amsterdam voor 1700 en zijn vrouw Madeleine Menanteau was gestorven voor die datum.
 Zijn latere huwelijk met Marrie Buisset in de Nieuwe Kerk van Amsterdam blijkt dat familie van zijn vrouw lang in de Verenigde Provinciën heeft gewoond. Uit het Waalse kerk registers, zoals die in Groningen, was er een tendens voor de Franstaligen om in te trekken langs de Nederlandse kerken toen ze vloeiend de taal van het land van hun adoptie konden spreken. Op het moment van haar huwelijk was Marie Buisset ruim twintig jaar en dat van haar man meer dan 60 jaar. 

Jean Prieur du Plessis, ging met zijn kinderen en Marie Buisset toch weer terug naar de Kaap, waar de oudste zoon Charles in de voetsporen van zijn vader als boer en chirurg trad. Marie Buisset was niet het enige lid van haar familie die ging emigreren. Chrsitophe Buisset was peetvader van haar dochter Anne in 1702(4) en het bedrijf van zwaard maker Jacob Buisset van Sedan moet ook zijn gerelateerd. Tegen het einde van de 18de eeuw waren takken van de familie Du Plessis bedreven in de landbouw in de Swellendam, Tulbagh en district Graaff-Reinet, evenals de zuidwestelijke cap.

 

AANVULLING JEAN PRIEUR DU PLESSIS
In 1688 vestigde Jean Prieur du Plessis zich vanuit Amsterdam in Kaapstad, Zuid-Afrika.
Zijn vader Charl du Plessis werd geboren omstreeks 1590 en de naam van zijn vrouw is onbekend. Charl's vader was Jean du Plessis geboren omstreeks 1548 en getrouwd met Judith Anne du Plessis de Mornay. Ze werd geboren in Buhy, Vexin, Frankrijk in 1555. Jean's vader was Francois II du Plessis, geboren omstreeks 1510 en overleden 1560 (Groot-grootvader van de hertog van Richelieu) zijn kinderen waren:

CHARL PRIEUR DU PLESSIS. Geboren op 18 april 1688 aan boord van het schip "Oosterlandt", werd gedoopt op 29 april 1668 aan boord van het schip, verankerd in de Tafelbaai, Kaapstad. Overleden: 18 september 1737 op Swartland of Stellenbosch, de Kaap.
JEAN-LOUIS DU PLESSIS. Gedoopt: 13 februari 1691. Overlijden: 14 maart 1768. Details Tulbagh (Land van Waveren)
JUDITH DU PLESSIS. Gedoopt: Ierland, 1694 besloten de ouders terug te keren naar Zuid-Afrika.
MARIA DU PLESSIS. Geboren in Nederland.  Gedoopt 1702.
ANNE DU PLESSIS.Gedoopt 1704.
PIETER DU PLESSIS. Gedoopt juni 1708. Overleden 31 januari 1717
ELIZABETH du Plessis.
Overlijden: 31 januari 1717. 

Van deze afstammeling's hebben zich velen verspreid, en hebben een grote invloed in Zuid-Afrika gehad.

Op ongeveer hetzelfde moment ging een van de familieleden du Plessis de Richelieu naar Denemarken. Johan Daniel du Plessis de RICHELIEU geboren ca. 1640 te Constance, Duitsland. Emigreerde van Duitsland naar Denemarken / Noorwegen ongeveer 1676. Overleden op 16 maart 1695 op Eker, Denemarken.
Deze familie was erkend als leden van de Deense adel en hadden een grote invloed, van wie Andreas du Plessis De Richelieu prominent lid was. Geboren 24 Ferbruary 1852 in Lojt, Abenaa Denemarken. Hij werd de Commander-in-Chief van de Koninklijke Thaise Marine, van 16 januari 1900 tot 29 januari 1901 en een prominente zakenman in Denemarken op zijn terugkeer, het was voorzitter van 3 van de 4 grootste bedrijven in het land.
Er zijn aanwijzingen dat sommige leden van deze familie zich vestigde zich in Canada.
Bron: Hendrik du Plessis.


Geoffroy du Plessis kreeg "Richelieu" aan zijn achternaam toegevoegd na 1488, toen zijn vrouws broer Louis de Clerembault, Heer van Richelieu, in de wetenschap dat zijn dood nabij was geen erfgenaam had, maakte hij zijn neef Geoffroy du Plessis, zijn belangrijkste en executoriaal erfgenaam "alleen en voor altijd ". De familie du Plessis werden de Lords of the Manor van Richelieu, en nam de naam van du Plessis de Richelieu aan.
Bron: Hendrik du Plessis.

 


 

 

KLIK HIER > PAGINA 19