AANTAL INWONERS VAN BERGEN OP ZOOM IN 1746
OP LIJSTEN. 

 

Bladzijde uit stads-en dorparchieven 1746 Bergen op Zoom. 

In het midden, onder 'Hoogboomstraatje staat vermeld:

Cornelis van Angelebeek, Cap: Arms onder Hoolwerf.

Dit was hoogstwaarschijnlijk de vader van Petronilla van Angelbeek. Cornelis woonde dus als militair in een woning aan het Hoogboomstraatje BopZ in 1746. 

In 1751 staat in het stads en dorpsarchief vermeld dat Cornelis Angelenbeek woonachtig was op de zuidzijde van het Molestraatje. Er staat geen militaire rang meer vermeld. 

In 1753 woonde Cornelis nog in het Molestraatje met als beroep opperman.
In 1758 woonde Cornelis in de Meúlestraat wederom als opperman.
In 1788 woonde Johannes van Angelbeek in het Pensstraatje als beroep opperman.
In 1791 nogmaals met beroep opperman.

In 1794 werd een Engelenbeek vermeld en in 1799 een Jan van Angelenbeek.

Petronilla van Angelbeek had een relatie met Hendricus du Plessis.

In 1747 werd vrijwel geheel Bergen op Zoom in puin geschoten en geplunderd door de Fransen! 

Cornelis huwde op 02-11-1735 te Bergen op zoom met Catrina van Meer uit BopZ.

Hun kinderen werden geboren in Bergen op Zoom.

In 1736 werd Joannes Angelbeeck geboren BopZ overleden 1808 BopZ

In 1745 werd Elisabeth van Angelenbeek geboren BopZ overleden 1801 BopZ

In 1749 werd Petronilla van Angelbeek geboren BopZ overleden 1831 Rotterdam

In 1752 werden Adrianna en Magdalena van Angelbeek geboren (Tweeling)

 

Moeder Catarina van Meer overleed 04-10-1765.


Cornelis van Angelenbeek
werd geboren in Vucht en was tijdens zijn huwelijk in 1735 soldaat onder Berchem in garnizoen te Bergen op Zoom. In 1746 was Cornelis in het regiment van Generaal Majoor Hoolwerf, 666a. Van 1698 tot 1745 was het een Marine-regiment. In 1748 ging dit regiment op in het Regiment du Vergé.

Te Bergen op Zoom zijn alle inwoners duidelijk opgeschreven in de stads en dorpsarchieven, waarvan hierboven één bladzijde wordt getoond uit 1746.

 

Uit deze opsomming van inwoners uit 1746, -zeer duidelijk omschreven- op 45 pagina's komt de naam du Plessis niet voor. Deze lijsten zijn opgemaakt in de periode van 1745 tot 1810.

Dit zou kunnen betekenen, dat leden van de familie du Plessis niet woonden in de burgerwoningen van BopZ maar in kazernes, soldatenhuizen of inwonend waren bij burgers.

 

Ze geven een duidelijk beeld weer, welke beroepen de bewoners uitoefenden en wie er als armen leefden.

Overigens, werden lang niet alle inwonerslijsten zo duidelijk weergegeven als in 1746!

Als de kazernes bezet waren verbleven de soldaten (ook 's winters) in barakken of tenten.

Ook komt duidelijk naar voren dat er vrijwel in elke straat wel huizen zijn die vol zaten met garnizoenssoldaten. Meestal 10 tot 14 personen in een huis. Er werd bij aankomst zorgvuldig gelet dat de soldaten in de zelfde straat of wijk werden ingekwartierd.
Wie het kon betalen logeerden bij burgers die één of meerdere soldaten in de kost hadden. 

De namen van deze soldaten werden niet opgeschreven in de dorps-archieven.
Hooggeplaatste militairen die in een woning woonden, werden meestal wel bij naam genoemd, waaronder Cornelis van Angelbeek.
 

 

  

In het midden Cornelis van Angelbeek. Zuidzijde Molestraatje.