stamboom-overzicht PICHOT-DU PLESSIS Nederland
1702 downloads
Pichot - du Plessis.

Geen verwantschap met de tak: familie du Plessis - Plesseria

 In 1680 kwamen de broers Daniel en Isaac Pichot vanuit Bergerac naar Nederland.

Zij waren als Hugenoten vanuit Frankrijk gevlucht en vestigden zich in Amsterdam, daar werden ze lid van de Waalse kerkgemeente.

Niet lang daarna zijn Daniel en Isaac Pichot, vertrokken naar Suriname. Zij huwden met de dames Constance en Sara Swart. Het tweede kind van Isaac Pichot zoon Daniel (1708) ontwikkelde zich al snel tot een zeer rijk en machtig persoon in Suriname en was eigenaar van vier plantages.

Daniel Pichot zoon van Samuel Paulus Pichot (1714) werd leider van de Republikeinse beweging en was lid van de
Surinaamse Politieke Raad.

Deze Daniel Pichot huwde in 1727 met Johanna Magaretha van Strijp (1706-1769) in Paramaribo. Zij kregen twee zonen Jan Willem en Isaac Pichot. Daniel Pichot overleed op 26 jarige leeftijd in 1734 toen de kinderen nog erg jong waren. Zijn vrouw Johanna Magaretha van Strijp erfde de vier plantages en de andere bezittingen. In 1737 huwde zij als rijke weduwe met de 32 jarige Salomon du Plessis geboren in 1705 te Bergen op Zoom. Salomon du Plessis was advocaat bij de West-Indische Compagnie en was ca. 1734 naar Suriname vertrokken. Hij werd ook eigenaar van een plantage. Salomon was een zoon van Michel du Plessis, eveneens een gevluchte Hugenoot en wonende te Bergen op Zoom waar hij een groot gezin had gesticht. Uit het huwelijk van Salomon du Plessis en Johanna van Strijp werden twee kinderen geboren in Paramaribo nl. Maria Susanna du Plessis (1739) (die zich later zou ontwikkelde als een beruchte slavenhoudster) en zoontje Reinier du Plessis (1741). Zij waren dus een halfzus en halfbroer van Jan Willem en Isaac Pichot.

 
 

Download bovenstaand STAMBOOM-SCHEMA van Pichot / du Plessis
(bovenaan deze pagina aan te klikken.)

Jan Willem Pichot huwde met Anna Marie van Beets (1725-1758) in Paramaribo. Op 21-01-1753 werd hun zoontje Ephraim Daniel Pichot geboren. De drie dochtertjes die in 1754, 1755,en 1756 werden geboren zijn waarschijnlijk al heel jong overleden. Twee jaar later in 1758 overleed zijn vrouw.

 

MARIA SUSANNA DU PLESSIS, DOOPGETUIGE.
Ephraim Daniel Pichot vertrok ca. 1773 naar Maastricht. Hij werd kapitein in het leger en huwde in 1774 met Sara Marie Desselers te Valkenburg. Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren tussen 1772 en 1789. Hun laatste zoontje werd geboren op 22-08-1789 te Heerde-Meersen. 
Voor de doopplechtigheid werd als getuige/peettante Maria Susanna du Plessis gevraagd, zij kwam hiervoor vanuit Suriname naar Nederland.

Maria Susanna du Plessis had bij de grootvader van de dopeling (rechter Jan Willem Pichot) een verzoek ingediend om de namen Pichot en du Plessis samen te voegen.

SALOMON REINIER MARIUS PICHOT - DUPLESSIS
De dopeling kreeg de namen Salomon Reinier Marius Pichot. (Salomon, was de naam van de vader van Maria Susanna du Plessis, en Reinier was de naam van de jongere broer van haar.) Wanneer de samenvoeging van de namen Pichot-du Plessis een feit werd, is nog niet bekend, in ieder geval werd op het doopdocument de naam du Plessis nog niet genoteerd.  

Maria Susanna du Plessis zal daarna haar testament hebben aangepast mede ten gunste van haar petekind Salomon Reinier Marius Pichot, natuurlijk niet wetende, dat zij zelf zes jaar later al zou overlijden.

 
Salomon Reinier Marius Pichot du Plessis werd dus op zes jarige leeftijd, na het overlijden van Maria Susanna, mede erfgenaam en kwam daardoor in het bezit van haar goedlopende koffie-plantage en verdere bezittingen waaronder het prachtige 'du Plessis huis' in Paramaribo.

 

Het beheer en de administratie werd voorlopig verzorgd door enkele leden van de familie Pichot in Suriname. Salomon zelf heeft Suriname nooit bezocht.

Salomon Pichot du Plessis huwde op 12-03-1812 te Maastricht met Sara Alexandrine Collard (1789-1831) dochter van Quirin Alexander Collard (1765-!805) Burgemeester van Maastricht. Deze Quirin Collard was weer gehuwd met een dochter van  Jonkheer Johan Hubert van Slijpe, was eveneens burgemeester van Maastricht.

PLANTAGE BEZITTER, RECHTER, EN BURGEMEESTER!
Salomon was rechter van de rechtbank in Maastricht en ook burgemeester van Cadier en Keer omstreeks 1831. Salomon en Sara kregen acht kinderen waarvan er een levenloos geboren werd en zoontje Nelson slechts vier dagen oud werd. De overige zes kinderen erfden ieder hun deel van het enorme kapitaal dat hun vader in de loop der jaren had opgebouwd. (zie hiervoor de link 'erfgenamen'.)

LANDGOED "GROOT BLANKENBERG" 
Zijn verdiensten als rechter en burgemeester, en niet te vergeten de grote erfenis van Susanna du Plessis hadden hem geen windeieren gelegd. In 1824 kocht Salomon Pichot du Plesis het prachtige landgoed 'Groot Blankenberg' voor 55.518 gulden. Het oude kasteel heeft hij geheel opnieuw laten verbouwen in Franse stijl.

 

 
Toch een raar idee, dat de aankoop en de verbouwing van landgoed 'Groot Blankenberg' in 1824 door Salomon Pichot du Plessis grotendeels werd betaald met de enorme opbrengsten van de producten die werden verbouwd op diverse plantages in Suriname door ruim honderd slaven die op zijn plantage werkten!

OVERLEDEN.
Op 51 jarige leeftijd overleed Salomon op oudejaarsavond 1840 op zijn landgoed 'Groot Blankenberg'. Op zijn grafsteen stond een wapenschild omkranst met een lauwertak. De tekst luide: S.R.M. Pichot du Plessis. Rechter van de rechtbank te Maastricht, geboren te Bunde den 16 augustus 1789, overleden op zijn landgoed Groot Blankenberg, gemeente Cadier en Keer, den 31 december 1840.

Bronnen: http://www.historischekringcadierenkeer.
                http://www.weerwoord.nl
                Wiki pedia, de vrije encyclopedie

 


Familienaam Pichot. Datum overlijden 30-09-1737. Datum kerkrecht 01-01-1737. Tekst register Jsaac Pichot soon van juffr: Duplessis.
archiefstuk ARA, Oud archief Burgerlijke Stand Suriname, inv.nr. 23, rekeningen kerkmeesters 1723 - 1740: naamlijst der doden aan Paramaribo, Suriname, Para, en Paulus creeq.

 


Onderstaand document:
Aankondiging doop van Salomon Reinier Marius Pichot. 
Doopgetuige:
Susanna Maria Stolkert geb. De Plessis, residende te S...(Suriname.)
Bron: Alle Limburgers.    

 

Feit ID 2792950
Type Doop
Bron Meerssen, Hervormde Gemeente: DH register 1728 - 1796
Feit datum 22-08-1789
Plaatsnaam Meerssen
Geneatomen
Dopeling Pichot, Salomon Renier Marius  
Vader van de dopeling Pichot, Ephrain Daniel  
Moeder van de dopeling Desselers, Sara Louis Marie Algemeen=Geb. Heselberg
Doopgetuige Stolkert, Susanna Maria

Algemeen= Geb. De Plessis Residende Te S..

 

 

 

Bron: http://www.historischekringcadierenkae   Foto: Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. 

 De zes kinderen van Salomon R. S. Pichot du Plessis erfde elk hun deel, o.a. de plantage 'Nijd en Spijt' met 109 slaven. 
(vorige eigenaresse van deze plantage was de 'beruchte' Maria Susanna du Plessis) 

 

 

 

 

 

Voornamen S.R.M. Achternaam Pichot du Plessis. Land Suriname. Plantage 'Nijd en Spijt'.  Uitgekeerd eigenaren 30.300,00. Aantal slaven 109. Vergoed eigenaren 101. Borderelnummer PL155. Opmerkingen Boedel; invuller borderel; administrateur Tjark Jansen Eijken Sluijters, die tevens voor ontvangst van de tegemoetkomingsgelden tekende.

Voornamen Emelia Frederika. Achternaam Pichot du Plessis. Plaats Den Haag. Land Nederland. Naam plantage Nijd en Spijt. Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155. Opmerkingen Echtgenote van Carolus Martinus Wintgens (Raadsheer Hoge Raad Nederlanden); erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

Voornamen Sara Epharime Alexandrina. Achternaam Pichot du Plessis. Beroep Rentenierster. Plaats Maastricht. Land Nederland. Naam plantage Nijd en Spijt. Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155. Opmerkingen Weduwe van Wilhelmus Hardiunus Vanderloo; erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

Voornamen Louise Hubertine. Achternaam Pichot du Plessis. Beroep Rentenierster. Plaats Maastricht. Land Nederland. Naam plantage Nijd en Spijt. Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155.Opmerkingen Weduwe van Jan Dirk de Rooy; erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

Voornamen Joanna Louisa Sigismunda. Achternaam Pichot du Plessis. Plaats Moulinger (provincie Luik). Land België. Naam plantage Nijd en Spijt. Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155. Opmerkingen Echtgenote van Willem Tossanus Ruth (grondeigenaar en landbouwer); erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

Voornaam Henriette. Voornamen Sara Epharime Alexandrina. Achternaam Pichot du Plessis. Beroep Rentenierster. Plaats Maastricht. Land Nederland. Naam plantage Nijd en Spijt. Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155 Opmerkingen Weduwe van Wilhelmus Hardiunus Vanderloo; erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

Voornamen Emelia Frederika. Achternaam Pichot du Plessis. Plaats Den Haag. Land Nederland. Naam plantage Nijd en Spijt Aandeel eigenaar 1/6 aandeel. Borderelnummer PL155. Opmerkingen Echtgenote van Carolus Martinus Wintgens (Raadsheer Hoge Raad Nederlanden); erfgenaam boedel S.R.M. Pichot du Plessis.

 

 

KLIK HIER > PAGINA 16