Andere takken Du Plessis in BELGIE 
Op de website van 'Belgian surnames: origin and meaning' worden vanaf de 13e eeuw al enkele varianten genoemd die verwant zijn met de naam du Plessis.
Zie onderstaande lijst.

VELE VARIANTEN
Belgische familienamen: oorsprong, betekenis.
Duplessis, Du Plessis, (Du) Plessy, Duplaissy, Duplicy,
1. Verspreide PlN in Frankrijk. Pic. Plessis: kreupelhout, kreupelbos (FEW); Fr. plessis: haag, heg van gevlochten twijgen.
Kardinaal Richelieu (1585-1642 heette Jean du Plessis. -
2. PlN Le Plessier (Aisne, Somme, Oise). 1306 Adan du Plessié; 1435 Jehan du Plessier, Senlis (MORLET). -
3. Zie Pélissier.
Pélissier, Pélissier, Pellis(s)ier, de Pelichy, (du) Plessy, du Plessis, Duplicy, (de) Pel(l)edjn, -yn, (de) Pillecijn, -yn, Pelasine:

De familie van Filip de Pillecyn (1891-1962) stamt uit Savooie, ni. van ene Pellisi = Pellisier.
De voorouders dragen de naamvormen Plessy, Pellecye, Pellesi, Pelichy, Pellecyn, Pellesijn, du Plessis.
Pas in de 1760 e. komt er de aanloop ‘de’ bij, zodat de naam zich aansloot bij De Pillecijn < Depelchin.
Er is hier dus naamsubstitutie gebeurd. Ofr. BerN pelicier: bontwerker, pelshandelaar. 1288 Jan Pillichier, Montpellier (JAM.); 1398
Wouter Pellesier = 1398 Watier Pelsier, Aalbeke; 1428 Pieter Pellesier, Ktr. (DEBR. 1970,1958); 1629 Claude Pilisy, Savooie-Veurne. -it.: Bron: F. VAN DEVELDE, VS1980,400-9; 2003,61-111.

Reeds in 1288 is er sprake van een Jan Pillichier, in 1306 Adan du Plessié, 1398 Wouter Pellisier, 1428 Pieter Pellesier, 1435 Jehan du Plessier.
 

15e EEUW
In Sint Winoksbergen was midden 15e eeuw reeds sprake van vele varianten op de naam du Plessis.

Daar werd in 1469 een Thomas Plissis genoteerd in de archieven. Vele varianten volgen zoals: Plessier (1505) Pletsier (1523) Plessy (1570) Plessi (1574) Pilisy 1578 Plissy (1609) Plesis (1646)
    
16e EEUW

Te Diest in Belgie, komt op een lijst met namen van schutters en ambachtslieden uit 24-02-1569 een Thomas Plissis voor.
Bron: Fonds Plaisier. 
In het stadsarchief van Breda werd op 04-11-1600 al melding gemaakt van ene Jan du Pleij, hij was de eerdere man van Mechtelde Pijls dr. Mechtelde ging als weduwe in ondertrouw op 04-11-1600 met soldaat Jan Jaspers zn. Jan du Pleij was ruijter onder Breininhs(?) waarschijnlijk omstreeks 1570 geboren.
In 1576 werd Jan Plessy geboren te Poperingen. Als vader wordt vermeld Jan Plessy x NN.
Ca. 1593 werd George Pellisi geboren die huwde met Francoise Boulengier. Zij vestigden zich in Roestbrugge-Haringe West Vlaanderen. In deze plaats werden uit dit huwelijk 6 kinderen geboren waarvan enkelen zich ontwikkelden tot hooggeplaatste personen.

17e EEUW

In Poperingen B. huwde in 1618 Jacobus Plessy met Joanna Voorteense. Zij zullen rond 1595-1600 geboren zijn.
Een Cornellius Plesi werd ca. 1600 geboren. In 1615 werd Jacques Plessy gedoopt te Poperingen.
In 1617 werd Marie Plessy gedoopt te Poperingen. In 1622 werd Mathei Plessy gedoopt te Poperingen. 
Op 13-04-1638 huwde Jean Plessy met JEANNE VERVYV(E)RS, zij was afkomstig van Armboutscapelle.
Op 29-03-1644 was Robertus Duplisu peter bij doop, te Ginneke (Breda) 
Te Torhout B. huwt Petrus Plessy (geb. ca. 1620) op 22-03-1648 met Maria Cailliau. Met hem begint een ruime genealogie die doorloopt tot heden.
CAROLUS PLESSY werd begraven op 07-12-1649 St. Gillis te Brugge.  
Enkele gegevens komen voort uit Bron: Fonds Plaisier.


In Belgie werden in de 17de eeuw nog meerdere du Plessis geboren. Er kwamen in Belgie vele varianten voor op deze naam.

Met name de steden Luik, Brussel, Torhout, Vlijtingen, Poperingen, Roestbrugge-Haringe, Brugge, Antwerpen, Hoogstraten, Vleteren, Heer, en Tournai.
 
BELGIE SEPTEMBER 1830
Een Eduard Duplessy uit Liège (Luik) werd vermeld op de lijst der gesneuvelden te Brussel tijdens de
veldslagen tegen het Hollands leger te Antwerpen en Brussel in september 1830.  Door deze revoluties kwam ook de emigratie en immigratie naar andere gewesten van het land in beweging.
Te Brussel werd er op het Sint-Michielsplein, sedertdien Martelarenplein genoemd, een herdenkingsmonument opgericht ter nagedachtenis van de gesneuvelden van 1830. Dit monument bevat 27 platen, waarvan er 26 dienst doen om de naam en geboorteplaats van elke gesneuvelde te vermelden, in totaal 466 namen.  

ROESTBRUGGE-HARINGE 
Deze plaats kwam in beeld toen George Pellisi werd geboren ca. 1593 en huwde omstreeks 1615 met Francouse Boulengier in Roestbrugge-Haringe en daar een gezin stichtte. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, allen in deze plaats. 
Deze tak ging door tot in Hulst (Zeeland) waar uiteindelijk Petrus/Pieter du Plessis/Pellisi werd geboren in december 1670. Hij huwde op 24-08-1698 te Hulst met Amelberga Wealpoel.
BRON: Database Akten West-Vlaanderen PR Dopen Lijst - node-62  

HOOGSTRATEN.
Dit plaatsje aan de grens Z. Nederland - N. Belgie kwam in beeld toen Hendricus Joannes Duplessis zich er vestigde door zijn huwelijk met Maria Barbara Hendrickx uit Hoogstraten. Zij huwden ca. 1787-1788 uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren. Barbara was plaatselijke vroedvrouw en Hendricus verdiende na diensttijd zijn loon als tabakskoopman in Hoogstraten.
De relatie die Hendricus had met Pieternilla van Angelbeeck uit Bergen op Zoom was verbroken. Uit deze relatie werden 1 maar waarschijnlijk 3 kinderen geboren waaronder Pieter du Plessis.

TOURNAI/DOORNIK
In Tournai aan de grens Belgie-Frankrijk komt op een enkele Duplessis na, de familie Duvernay-Duplessis veelvuldig voor. Of deze tak, (die verschijnd in de tweede helft van de negentiende eeuw) aansluiting vind bij du Plessis is nog niet bekend. 
 
                                                           KONINKLIJKE GEBOORTE IN KANNE.

Op 21-11-1911 werd te Kanne B. Catharine du plessis geboren. Zij was de dochter van Geertrude du Plessis (geboren 29-04-1884 te Kanne en overleden op 26-12-1911 Kanne).
Vader zou Heinrich Wladimir Albrecht Ernst von Meclenburg-Schwerin zijn, de echtgenoot van Koningin Wilhelmina. (Zie voor uitgebreide gegevens hierover pagina 6 PRINS HENDRIK , aan te klikken boven aan deze pagina.

DUINKERKEN
Duinkerken aan de noord Franse kust komt in beeld wanneer daar Pierre Gregoire Duplessis huwd in 1778.
Pierre Joseph Grégoire DUPLESSIS
Geboren op 12 maart 1749 - Dunkerque,59240, Nord, Nord-Pas-de-Calais, FRANCE
Overleden op 14 september 1807 - Anvers, (Antwerpen) BELGIQUE, leeftijd bij overlijden: 58 jaar oud
Beroep: Tonnelier.
Zijn zuster was Marie Françoise DUPLESSIS 1757-1806
Ouders: Jean Toussaint DUPLESSIS overl. 1795 en Marie Joseph Barbe BOION 1723-

Pierre huwde met Jeanne Vedastine DURANELE op 31-01-1778 uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren
Marie Jeanne Nathalie DUPLESSIS 1784-1805
André Joseph Paschal DUPLESSIS 24-09-1791 schoenmaker te Duinkerken, hij huwde in 1818 te Duinkerken met Marie Louise Lampeene. [zij werd in 1826 Volkstelling van Duinkerken genoteerd als Maria Lampaine, 36 jaar oud]. Zij zal overleden zijn voor 1828, want in dat jaar hertrouwde André met een Sophie Jeanne Françoise Mingnot. 
De man werd voor de tweede keer weduwnaar en in 1831 huwde hij voor de derde keer, nu met Marie Louise Metsu.

Antoine Duplessy geboren in 1776 te Tréport (Frankrijk). Overleden 29-09-1809 te Antwerpen, leeftijd 33 jaar

Vader is Pierre Duplessy. Moeder is Marie Anne Giros. 

Dan was er nog een Antoine Pierre Duplessis die in 1789 in Duinkerken huwde met Anna Marie Leclaire. Zij hadden een zoon Pierre Dominque 04-08-1789 Duinkerken;
Ook werd er nog een Augustin Louis Joseph rond die jaren geboren.
Rijksarchief Belgie:

PLESSY/PLEYSIER
In Poperingen, Torhout, Koekelare en Jabbeke in W. Vlaanderen, bevind zich de variant Plessy/Pleysier die werd genoemd omstreeks 1621. Plessy komt begin 1800 ook voor in Luik en schijnt verwant te zijn aan de naam Duplessis. 

JACOBUS PLESSY (ca. 1596 geboren)
hij huwt te Poperingen in 1616 met Joanna Voorteense.

Zeker is, dat uit dit huwelijk 2 kinderen werden geboren nl. Petrus Plessy 1621 en Jacoba Plessis 1623, maar zeer waarschijnlijk kunnen Jacques Plessy 1615, Marie Plessy 1617 en Mathei Plessy 1622 allen geboren te Poperingen ook aan dit huwelijk worden bijgeschreven.

 

KLIK HIER > PAGINA 15