De naam du Plessis vanaf de 9e eeuw!


9e eeuw:  GRIMOLT DU PLESSIS
De eerste du Plessis werd genoteerd in 979 dit was de geboorte van Osulf "fil Frane" du Plessis overleden 1067,  hij was het eerste geregistreerde lid van de familie Osulf  "fil Frane" de Plessis, seigneur de Belvoir, zijn zoon GRIMOULT DU PLESSIS werd geboren omstreeks 1002 en overleed in 1047. 
De dochter van Osulf was Adeliza du Plessis-Grimoult werd omstreeks 1019 geboren in Frankrijk en overleed in 1051 in Engeland. Zij was gehuwd met William D'aubigny-en -Normandie  (1015-1066) in 1050 werd hun dochtertje Aimeé geboren.
Omstreeks 1049 werd een Grimaud du Plessis geboren en overleed omstreeks 1082.
Guillaume du Plessis werd omstreeks 1069 geboren en overleed in 1148.

Grimoult du Plessis is bekend door zijn deelname aan de Slag van Val-ès-Dunes
 

Grimoult nam deel aan een opstand in 1046 tegen Willem I, hertog van Normandië. Na een hinderlaag bij Valognes op het schiereiland Cotentin die mislukte, verloren de edele vazallen waaronder Baron Grimoult du Plessis de strijd tegen Willem I, hertog van Normandië die werd geholpen door Hendrik I, koning van Frankrijk, waarna Grimoult du Plessis werd opgesloten in een kerker in Rouen, waar hij door wurging om het leven kwam en werd begraven in zijn boeien.
Hij werd beschouwd als één van de verraders van Valognes et de Val-es-Dunes.
Grimoult was gehuwd met Mathilda de Normandy, uit dit huwelijk werd Grimaud Guillaume Du Plessis geboren circa 1018 in Frankrijk en overleed in 1060 in Frankrijk.

Grimoult gaf zijn naam aan de vesting 'van Plessis-Grimoult'  Het 'kasteel' werd gebouwd rond de jaren dertig van de 11e eeuw in een ovale vorm met een diameter van ongeveer 60 bij 50 meter. Een aarde, met takken versterkte omheining, een versterkte poort en een stevige stenen toren werden gebouwd door Grimoult du Plessis. Hij bewoonde deze vesting in de elfde eeuw. Bron: deels, Hendrik du Plessis.
Deze plek zou zich ontwikkelen als dorp met Abdij. Na zijn overlijden werd zijn landgoed in beslag genomen en geschonken aan de monniken van Plessis en aan de bisschop van Bayeux. Tegenwoordig is het een gemeente in het Franse departement Calvadsos (regio Basse-Normandie) en telt 348 inwoners (2005).
Zijn neef Geoffroy du Plessis voegde "Richelieu" toe aan zijn achternaam na 1488, toen de broer van zijn vrouw Louis de Clerembault, Heer van Richelieu, in de wetenschap dat zijn dood nabij was en er geen erfgenaam was, maakte Geoffroy du Plessis, "zijn belangrijkste en executoriaal erfgenaam , alleen en voor altijd ".  en nam de naam van du Plessis de Richelieu aan.

Circa 1092 werd Rudolf Grimaud Du Plessis geboren, hij overleed circa 1144, zijn zoon genaamd Guillaume Du Plessis werd geboren in 1112 en overleed in 1170. Een zoon van Guillaume Du Plessis genaamd Rudolph Du Plessis werd geboren in 1130 en overleed in 1195, een zoon van Rudolph genaamd Guillaume Du Plessis werd geboren circa 1177 en overleed circa 1201.

Bron: http://www.mondes-normands.caen.fr/
Bron: Genealogieonline.nl.

13e - 14e eeuw
In 1249 werd Pierre (I) du Plessis geboren in Poitiers, Poitou-Charentes, Frankrijk. Pierre overleed in 1263 - Frankrijk. Zijn vader was Guillaume (I) du Plessis, moeder NN. Pierre huwde met NN. geboren te Comtesse de Warwick. Hun zoon was Guillaume II du Plessis. Omstreeks 1300 werd Pierre du Plessis geboren en overleed omstreeks 1350, hij huwde met Festine de Beaugency. Hun dochtertje Agnès werd in 1327 geboren.
In 1318 werd in Frankrijk Pierre II du Plessis geboren. Hij overleed in 1331 in Frankrijk. Zijn vader was Guillaume I du Plessis, moeder NN. Zijn zoon werd Gulliaume (III) genoemd.
Bron: Blomerus Web Site - Genealogieonline.nl 


15e eeuw
Bij de haardentelling in 1469 Kasselrij (burggraafschap) Sint Winoksbergen (bij Duinkerken.) werd Thomas Plissis genoteerd. Bron: Fonds Plaisier. 
Naast deze variant zijn er nog vele tientallen. (Zie linker kolom.) De betrokken personen waren veelal ongeschoold en konden onmogelijk zelf hun naam spellen, zij begrepen ook niet wat er genoteerd werd. Daarnaast, werden natuurlijk alle documenten door ambtenaren en geestelijken met de hand geschreven en overgeschreven, door een slordige overname, spelling of vertaling veranderde de oorspronkelijke naam.

Een garnizoenspastoor bij het regiment van Barron van Wassenaer noteerde in zijn boekje in 1715, Everardus Duplessis ou (of) Plesseria waardoor enkele kinderen van Everardus door het leven gingen onder deze dubbele naam of enkel met de naam Plesseria.
(Meer hierover op pagina 2.) 

16e eeuw
Te Diest in Belgie, staat op een lijst met namen van schutters en ambachtslieden uit 24-02-1569 een Thomas Plissis.
In 1570 werd te St. Winoksbergen Jacob van Plessy geboren, zoon van Thomoes. 

Op 15-06-1574 huwde Jan Plessi met Catharine Bredach te St. Winoksbergen. Bron: Fonds Plaisier.

Origineel huwelijks document: Gehuwd op 06-04-1671 te GRONINGEN Theodor Philip Scherff met Anthoinette-Catherine Duplessis.

In 1576 werd Jan Plessy geboren te Poperingen. Als vader wordt vermeld Jan Plessy.
In het stadsarchief van Breda werd op 04-11-1600 melding gemaakt van ene Jan du Pleij, hij was de eerdere man van Mechtilde Pijls dr. Mechtilde ging als weduwe in ondertrouw op 04-11-1600 met soldaat Jan Jaspers zn. Jan du Pleij was reijter onder Breininhs(?)
 

Ca. 1593 werd George Pellisi geboren die huwde met Francoise Boulengier. Zij vestigden zich in Roestbrugge-Haringe West Vlaanderen. In deze plaats werden uit dit huwelijk 6 kinderen geboren waarvan enkelen zich ontwikkelden tot hooggeplaatste personen.

17e eeuw
In Poperingen B. huwde in 1618 Jacobus Plessy met Joanna Voorteense. Zij zullen rond 1595-1600 geboren zijn.
Een Cornellius Plesi werd ca. 1600 geboren. In 1615 werd Jacques Plessy gedoopt te Poperinge. In 1617 werd Marie Plessy gedoopt te Poperinge. In 1622 werd Mathei Plessy gedoopt eveneens te Poperinge.
Charle du Plessi huwde op 30-03-1623 met Lijsbet Catanni te Amersfoort. Nederduits gereformeerd. Bruidegom van Normandie, ruiter onder Prins van Oranje.

Op 13-04-1638 huwde Jean Plessy met Jeanne Vervyv(e)rs, zij was afkomstig van Armboutscapelle.

26-04-1638 werd Jean Prieur du Plessis geboren te Poitiers Frankrijk, hij overleed op 07-12-1708 in Stellenbosch Z. Afrika. Zijn ouders waren Charles du Plessis en Anne Prieur. Jean huwde met Madeleine Menanteau, na haar overlijden huwde hij met Marie Buisset. Hij was arts in Poitiers en vluchtte met andere Hugenoten naar Nederland. Daar werd hij lid van de 'Waalse kerk' in Amsterdam op 20-09-1687. Toen hij zich daarna in Afrika vestigde was hij naast arts ook agrariër. 
Lambert du Plisie huwde in maart 1641 te Grave met Francoijse du Mont. Nederduits Gereformeerd.


Op 29-03-1644 was Robertus Duplisu peter bij doop, te Ginneke (Breda)
In Torhout B. huwt Petrus Plessy (geb. ca. 1620) op 22-03-1648 met Maria Cailliau. Met hem begint een ruime genealogie die doorloopt tot heden. CAROLUS PLESSY is overleden c.q. begraven op 07-12-1649 St. Gillis te Brugge. Enkele gegevens komen voort uit Bron: Fonds Plaisier.

Zacharias Plessijs-malguet werd gedoopt op 04-06-1645 te Heusden.
Samuel du Plessis-Mataguet werd geboren op 16-01-1650 te Bergen op Zoom.

Pierre du Plessy was getuige bij doop van Pierre Belleijn te Bergen op Zoom op 27-08-1653

Pierre du Plessis werd geboren ca. 1647. Hij huwde te Breda op 17-06-1668 met Jeanne Billard uit Utrecht.
Religie Waals gereformeerd.
Pierre was soldaat in de Compagnie van Mons: de Hauterive.


Prins en heer Pierre du Plessy was getuige bij doop van Pierre Belleijn op 27-08-1653 te Bergen op Zoom. NH.

 

Op 22-10-1655 werd Jacobes Duple geboren te Breda NG. vader was Pier Duple, Moeder was Elisabeth Ger.

Omstreeks 1660 werd Michel du Plessis geboren te Dieppe in Frankrijk. Hij vluchtte als Hugenoot en duizenden met hem naar Nederland. Hij was chirurgijn onder Capt. Berny. 
Op 12 oktober 1685 huwde hij met Bernardine van Beynen wonende te BoZ. Naar haar overlijden huwde Michel du Plessis met Susanne Caron op 15-09-1696 te BoZ. Michel was in 1689 koster en voorganger van de Waals Hervormde kerk en leraar Franse taal te Bergen op Zoom.

Op 05-09-1677 overleed te Bergen op Zoom Pijeter de Plessije, kapitein-majoor.
Zijn dochtertje Cebelte de Plessij overleed te Bergen op Zoom op 24-11-1771

Op 19-05-1689 werd Ida Pespen gedoopt te 's-Hertogenbosch. Vader was Hendrikus Pespen, moeder was Maria Plessie. Getuige is Johanna de Plessie.
 
Op 5 september 1692 huwde Gelaude de Steynville du Plessis weduwnaar uit Frank
rijk en wonende te 's Hagen ('s Gravenhage) met Cathalyna van Beynen wonende te Bergen op Zoom vermoedelijk een zus van Bernardine van Beynen (de vrouw van Michel du Plessis.)

 
Robertus Duplisu (Duplisie) geboren circa 1620 of eerder! Hij is peter bij doop in Breda in 1644. Zie onderstaand document. Volgens onderzoekers van Stadsarchief Breda staat op bovenstaand document genoteerd.......
Dopen RK Ginneken 1626-1646.
Doop: 29-03-1644. Kind: Carolus Lagarende  Vader: Johannes Lagarende. Moeder: Elisabeth Lagarende.
Peter: Robertus Duplisu.(Duplisie) Vader was militair te Breda.
Robertus was peter bij deze doop, dus zal hij volwassen zijn geweest en rond 1620 of eerder zijn geboren.

ONDERSTAAND DOCUMENT DATEERT UIT 1600!

In Breda werd op 04-11-1600 al melding gemaakt van ene Jan du Pleij die de eerdere man was van Mechtelde Pijls dr. Als weduwe ging zij in ondertrouw op 04-11-1600 met soldaat Jan Jaspers zn. Jan du Pleij was ruijter onder Breininhs(?) hij zal dus omstreeks 1575 geboren zijn.
Zie onderstaand document.


Bron: Stadsarchief Breda.

VERTALING BOVENSTAAND DOCUMENT   UIT 1600
   
   
Archiefnaam Collectie DTB Breda
   
Bronnaam Stadsarchief Breda
Registernaam Trouwen schepenen Breda 1592-1622
   
Periode register 1592-1622
   
Diversen de man was soldaet onder de Compaignie van Capiteijn Pieter Cheeuwen en werd geassisteerd met Huijbrecht Daniels fourier vande voorseide Compaignie ende Ghijsbrecht Donckel? adelborst vande zelve Compaignie; de moeder van de vrouw heette Mechtelde Willems dr.; de overleden man van de vrouw was ruijter onder Breinighs?
Plaats inschrijving Breda
Datum ondertrouw 04-11-1600
Bruidegom Jan Jaspars zn.
   
Bruidegom diversen Jongeman, geboorteplaats: N???? (inden de Lande van Cleve gelegen)
Bruidegom plaats geboorte Elders
Bruid Mechtelde Pijls dr.
   
Bruid diversen Weduwe, woonplaats: Breda (in de Molenstrate)
Bruid woonplaats Elders
Eerdere man Jan du Pleij


Louis du Plessis, Seigneur de Douchant
Colonel of Huguenot regiment in Dutch army.
was o.a. met regiment IR 634b in onderstaande plaatsen in garnizoen. 
1638 Wijk bij Duurstede.  1640 Rhenen.  1643
Wijk bij Duurstede. 1746 t/m 1748 Wijk bij Duurstede.
Franz Adolf Brandré du Plessis Luitenant Generaaal in Russian Army.
Henriette Bandré du Plessis sister of Franz Adolf
N. de Plessis, Dundalk conspiracy in Ireland.
Phillippe de Mornay, Seigneur du Plessis-Marly,
called (1549-1623) Captain and friend of Henri de Navarre (koning van Frankrijk) 

http://translate.google.nl  http://books.google.nl/books

 

TESTAMENT UIT 1781

De wel eerwaarde heer Louis du Plessis werd hierin genoemd.


Gemeente Breda. Archiefnaam Notariële archieven Breda. Registernaam J.F.Mirandolle, Allerhande acten (Minuten), 1781. Datum registratie 07-06-1781. Geregistreerde Jaquelina Cornelia de Geer. Geregistreerde diversen douariere van Jacob Paulus Graaf van Aumale. Geregistreerde beroep barones. 
Geregistreerde woonplaats Breda.
 

30-08-1781 - Geregistrerde: Jaquelina Cornelia de Geer.
Douariere van Jacob Paulus Graaf van Aumale, Barones te Breda. 


Margriet Duplacie


Kind: Bartholomeus Plesij.  Vader: Petrus Plesij. Moeder: Perina Crahey Getuige: Anna Henricx. Doopdatum: zaterdag 18 juni 1639 te Breda.
Bron: Wie Was Wie.

   

DENEMARKEN: Andreas du Plessis de Richelieu in 1903. Marine minister,
                                vice admiraal. Denemarken.Geboren: 24-02-1852. Overleden 25-03-1932.

Louis August du Plessis de Richelieu. Broer van Andreas. Geboren op 07-01-1856 overleden op 30-06-1910. Commandeur en zakenman. 

De vele varianten op de Naam du Plessis.
pagina in bewerking.
 
DE PÉLICHY 
De Pélichy
is een van de vele varianten op de naam du Plessis en was een familie uit Bourgondië in de 16 de eeuw.
Eind 17de eeuw naar Amsterdam gekomen. Werd daar verheven tot Baron in de Oostenrijkse Nederlanden in 1726 door Keizer Karel VI. Van de 3 broers werd in het begin in 1816 de oudste benoemd in de West/Vlaamsche ridderschap, zijn nakomelingen bleven in Belgie. de tweede werd in 1828 erkend en 1826 werd hem verleend Baron bij eerstgeboorte. Zijn zoon ging tot den Belgische adel over.
De derde werd Oostenrijker en in 1817 ingeschreven in de Tyroler adelregisters als Baron waar de tak in 1918 uitstierf.
BRON:www.adel.nl

PELLISI-PELLECYN  
Ca. 1593 kwam George Pellisi vanuit Remé (Rhemes) Noord Italie naar het plaatsje Roestbrugge Haringe in Belgie.
Hij huwde in 1615 met Francouse Boulengier, Uit dit huwelijk werden tussen 1617 en 1634 zes kinderen geboren.
Uiteindelijk zal uit deze tak, Petrus/Pieter Pellisi/ du Plessin geboren worden in december 1670. Hij werd gedoopt op 09-12-1670 te Hulst. Hij werd later Militair. Op 24-08-1698 huwde hij met Armelberga Waelpoel uit Wase King.
Voor zover bekend werd uit dit huwelijk een dochtertje Maria Francisca Duplissis geboren op 26-10-1699 te Hulst.
BRON: Database Akten West-Vlaanderen PR Dopen Lijst - node-62PLESSY/PLEYSIER 
Ca. 1616 huwt Jacobus Plessy te Poperingen B. met Joanna Voortense. Ca. 1621 werd zoontje Petrus Plessy geboren en huwde ca. 1641 met Maria Cailliau geboren 15-02-1621 te Torhout B. Zij kregen 5 kinderen allen geboren te Torhout tussen 1642 en 1652.
 
 
 
DU PLESSIER DIT PLAISIER anno 1588 

*Vermoedelijk familie wapen van voorvader Jean du Plessier (1463)De familie komt uit het Zuidelijke Nederlanden, thans het Noord Frankrijk niet ver van het dorpje "Le Plessier" in het Franse departement Oise (regio Picardië).

Zij gingen deels over naar het protestantisme en dat leidde uiteraard tot uitwijking naar veiliger oorden of ....de brandstapel.

De Du Plessier's waren militairen en grondbezitters, dat blijkt dan ook uit de figuren in het wapen: de zigzag - figuurtjes (chevrons, in het Hollands kepers) en anderzijds, de gestileerde voetangels (wolfsklemmen).
Bron: http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/index.phpgrand format
Lenoblet DIT DUPLESSIS Maurice. Bij deze achternaam werd ook het woordje 'dit' genoemd.
 

Bron: http://nl.geneanet.org/search/index.php?na