RESUTATEN VAN HET ONDERZOEK

OP EEN RIJTJE! 

tak van 1555 Oleye (Luik) tot 1930 in Ulft

 

 Schilderij: Claude Michel Duplessis 1791

 

     

ca. 1580 geboorte van Guillaume de Plesseria te Bleret (B)

ca. 1615 geboorte van Gillis Plesseria 

ca. 1645 geboorte Evrard(i) Plesseria  te Lantremange (B)
03-03-1681 Evrardi Plesseria te Oleye (B)

1715 huwelijk EVERARDUS
Het huwelijk van Everardus du Plessis vond plaats te Herstal op 04-11-1715, hij huwde met Marie Catharine Bouchtay uit Herstal. Op 06-11-1715 liet Everardus zich inschrijven te Maastricht RK Regiment Waalse Dragonders. Hij was in die periode wachtmeester.
Het regiment lag toen in garnizoen te Maastricht. Tussen 1716 t/m 1737 werden de kinderen van Everardus du Plessis en Marie Catharine Bouchtay geboren. Hun eerste zoon Everard Plesseria werd genoteerd te Herstal (B) op 19-10-1716 in het boekje van de franciscaan van het garnizoen, hij gebruikte bij de geboorte-aangiftes ook de achternaam 'Plesseria'. Het gezin trok van garnizoensstad naar garnizoensstad. Een garnizoen bleef meestal enkele jaren in dezelfde stad.
De tweede zoon van Everard werd geboren in Namen (B) waar op dat moment het leger in garnizoen lag. In hetzelfde boekje van de Franciscaan werd hij genoteerd op 21-08-1718 als Joannes Franciscus de Plesseria. Deze Joannes zal jong overleden zijn, want op 30-08-1721 werd weer een Joannes gedoopt, (dit keer 'du Plessis' genaamd) weer in Herstal.Op 23-07-1723 werd er een Jean du Plessis geboren in Herstal. Hierna volgde Nicolaus Ludovicus Du Plessij/du Plaiser* ca. 1726 geboren te Doornik (Tournai) (B) De vijfde zoon Josephus Gerardus du Plessis werd geboren in Breda en gedoopt op 06-03-1728 te Nijmegen waar de Waalse dragonders op dat moment in garnizoen lagen.Een jaar later werd de zesde zoon Franciscus Josephus 'Plesseria' gedoopt op 29-03-1729 te
's Hertogenbosch, ook daar was het regiment in garnizoen gegaan. Hierna volgt dochtertje Maria Dieudonne du Plaisi gedoopt op 14-08-1737 te Bergen op Zoom. Dan zijn er nog enkele kinderen in beeld (geboren begin jaren '30) waaronder ook een Peer Plesseria(a). Hij huwde te Zutphen op 05-11-1761 met Ida de Bruin, maar het staat nog niet vast of vader Everard du Plessis/of Plesseria en moeder Marie Catharina Bouchtay de ouders waren van Peer. Peer stierf in het regiment te Grave op 03-05-1786.

 

Everardus was in de periode van 1723 tot 1730 ingekwartierd op diverse adressen in den Bosch. Van 1737 tot 1746 was Everardus militair onder kolonel 'de Mattha' Cav. rgt. 693c dat in garnizoen lag te Bergen op Zoom.

* Nicolaus Ludovicus Du Plessij wordt verder gevolgd!

Hoe Nicolaus Ludovicus in Leiden verzeild raakte is niet bekend, wel waren in de periode van 1751 tot 1753 de Garden Dragonders CR672h in garnizoen te Leiden. 
Dat Nicolaus Ludovicus in het leger diende, staat wel vast want hij reisde met het regiment van garnizoen plaats naar garnizoen plaats. Misschien oefende hij zijn beroep als kleermaker in het leger uit. Hij overleed op 08-06-1787 te Breda.
 
4 kinderen werden geboren uit het huwelijk tussen Nicolaus en Barbara die Rooms Katholiek werden opgevoed.

Maria Theresia du Plessis werd geboren op 09-12-1751 te Leiden, jong overleden.
Hendricus Joannes Duplessis* werd geboren op  13-07-1753 te Leiden.
Overleden op 01-04-1824 te Hoogstraten B.
Maria Theresia du Plici werd geboren op 06-04-1756 te Leiden.
Catharina du Plieij/Duplassie werd geboren op 17-07-1757 te Leiden. 

*Hendricus Johannes Duplessis wordt verder gevolgd!

1759 Overlijden Barbara van Heel. De kinderen waren nog erg jong toen hun moeder Barbara van Heel in 1759 overleed.

1760 Het 2 de huwelijk van Nicolaus Ludovicus.  
Al vrij kort na het overlijden van Barbara, huwde Nicolaus met Catharina van Strijp op 19-0-10-1760 te BredaHoogstwaarschijnlijk diende Nicolaus in die periode bij het regiment CR693c gezien de verplaatsingen van het gezin naar Breda, Bergen op Zoom en vermoedelijk Maastricht.
De doopdatums van hun kinderen, en de plaatsen waar dat regiment in garnizoen lag, komen overeen.

Uit dit huwelijk werden nog 6 kinderen geboren.

Everardus du Plessis*                  werd gedoopt op 18-08-1761 te Breda.
Andreas du Plessis                          werd gedoopt op 25-04-1764 te Bergen op Zoom.
Joannes Nicolaas                            werd gedoopt op 06-12-1765 te Bergen op zoom.
Arnoldus du Plessis                         werd gedoopt op 08-03-1768 te Breda.
Cornelius Johannes du Plessis          werd gedoopt op 11-10-1769 te Breda.
Daarna zijn vermoedelijk nog enkele kinderen geboren.

* Deze Everardus pleegde als Luitenant Kolonel een moord, en werd ter dood veroordeeld, maar vluchtte uit de gevangenis.
zie pagina 10 


JOHANNES DUPLESSIS (1753) 

Hendricus Johannes Duplessis werd geboren op 13-07-1753 te Leiden als enige zoon uit het gezin van vier kinderen van Nicolaus Ludovicus Du Plessis en Barbara van Heel. Tot op heden wordt Hendricus du Plessis gezien als de vermeende vader van Pieter du Plessis (1780). Naast diverse gegevens, die in de loop van het onderzoek naar voren zijn gekomen, wordt deze conclusie vooral na twee nieuwe aanwijzingen vanuit Bergen op Zoom als maar sterker! Met de militaire achtergrond van de familie van Hendricus du Plessis, ligt het voor de hand dat hij ook in die jaren bij het leger diende, of daar een beroep uitoefende. 
Hendricus was waarschijnlijk rond 1780 wisselend zowel in garnizoensstad Bergen op Zoom als in Nijmegen gelegerd, regiment IR595a was zo'n leger dat in de periode 1776 tot 1781 zijn bataljons zowel in Nijmegen als in Bergen op Zoom in garnizoen had.

Het is heel goed mogelijk dat Hendricus du Plessis in Bergen op Zoom de 29 jarige Petronella van Angel(en)beek heeft leren kennen, haar vader Cornelius van Angelenbeek was ook soldaat dus waarschijnlijk in die jaren ook in het garnizoen te Bergen op Zoom.

1779 Zeker is: dat uit deze relatie op 05-04-1779 dochtertje Elizabetha werd geboren te Bergen op Zoom. Vernoemd naar de zus van Petronella. Henrici Duplaisie 
'Vader van Nijmegen'  staat vermeld op het  RK geboortedocument. 
Dochtertje Elizabetha overleed al na twee maanden en werd op 13-07-1779 begraven te BopZ.
 

Na het overlijden van Elisabetha in 1779 werd een Pieter du Plessis geboren op 08-10-1780 te Bergen op Zoom. Hij zou het zoontje kunnen zijn van Hendricus en Petronella (de boven genoemde relatie.) Deze Pieter zou vernoemd kunnen zijn naar de peetoom van Petronilla, dit was Petrus van Meer (broer van haar moeder.)
Door recente ontwikkelingen is dit vermoeden sterk toegenomen!!!

1781 Vrij recent werd bij het 'Markiezenhof' te Bergen op Zoom een Cornelis Johannes du Plesi ontdekt. 
Zijn geboorte komt ook niet voor in de registers van Bergen op Zoom. Maar zijn overlijden werd door de 'Krankenbezoeker' genoteerd op 09-11-1793 te BopZ. Cornelis Johannes werd 12 jaar oud, dit betekend dus, dat hij in 1781 werd geboren. Hij overleed aan ''Bootjonk' (Zeeuws voor Roodvonk.) Waarschijnlijk uit de zelfde relatie geboren als die van Elizabetha.
Zijn doopnamen Cornelis Joannes waren dan vernoemingen naar de vader en broer van Petronella van Angelenbeek.
 
Bij de Volkstelling in 1812 te Breda werd een Pierre du Plecis genoteerd met als geboortedatum 08-10-1780 beroep letterzetter.
Eigenlijk is hier geen twijfel mogelijk dat dit de Pieter du Plessis is die zich voor 1819 in Zutphen vestigde en daar ook als letterzetter genoteerd werd in de archieven en daar in een plaatselijke drukkerij werkte.

De band tussen Hendricus en Petronella zal niet erg hecht geweest zijn want tot een huwelijk is het niet gekomen. Aan hun relatie, die ca. 4 jaar duurde, kwam een einde. 
De inmiddels 37 jarige Petronella van Angelbeek, leerde de in Oudenbosch geboren veel jongere Johannes Heijninks (1763) kennen. Zij trouwden op 21-05-1786 in de RK kerk te Rotterdam en gingen daar ook wonen. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Hendricus Joannes du Plessis, inmiddels 34 jaar oud, huwde ca. 1788 met de 30 jarige vroedvrouw Maria Barbara Hendrickx te Hoogstraaten B. Uit dit huwelijk werden nog 5 kinderen geboren.

Vast staat, dat er een Pieter du Plessis rond de eeuwwisseling 'wonende' was te Bergen op Zoom. Want in deze stad leerde hij in 1802 Anna Catharina Wijk (Weyk) kennen, zij werd geboren op 01-02-1781 te BoZ. Zij kwam uit een Duits Luthers gezin.
 
HUWELIJKSDOCUMENTEN Klik voor inzage documenten!
Op 3 huwelijksdocumenten uit 1803 van Pieter du Plessis en Anna Wijk staat geschreven, 'geboren en wonende' binnen deze stad. Een datum van zijn geboorte of doop in deze stad is echter niet voorhanden.

RUIM 70 JAAR LATER
Van 1685 tot 1746 werd in de archieven van deze garnizoensstad regelmatig melding gemaakt van een andere tak, n.l. die van Hugenoot Michel du Plessis en zijn grote gezin. Het mag opmerkelijk genoemd worden, dat in de Doop-Trouw- en Begraafregisters van Bergen op Zoom opeens in 1803 (dus ca. 60 jaar later) een Rooms Katholieke Pieter du Plessis werd genoteerd die ging trouwen. 

In 1764 en 1765 werden in het garnizoen te Bergen op Zoom twee zoontjes geboren en gedoopt van militair Nicolaus Ludovicus du Plessis en Catharina Strijp.
Deze twee zoontjes werden genoteerd in het boekje van de meereizende geestelijke maar niet gemeld bij de betreffende ambtenaar 
  
 
1
803 Huwelijk PIETER  
Op 13-08-1803 gingen Pieter du Plessis en Anna Catharina Weyk in ondertrouw. Anna Weyk werd geboren op 01-02-1781 te BoZ. Ze huwden voor de Schepenbank* op 28-08-1803 te BoZ.
Uit dit huwelijk werden 8 kinderen NH. geboren.
Op 31-08-1803 (3 dagen na hun huwelijk) lieten zij hun dochtertje Pieternella dopen te BoZ. Het dochtertje was bij het dopen al 4 /5 weken oud. Het jonge meisje zou maar 9 weken oud worden en stierf op 29-09-1803 aan tering. Gezien de geboorteplaatsen van hun kinderen trok het gezin ook van garnizoensstad naar garnizoensstad.
1803 t/m 1820. In deze periode werden uit dit huwelijk 9 kinderen geboren.

Pieternella du Plessis                  31-08-1803 NH. gedoopt B.op Z. overleden 29-09-1803 (Teering) 
Pieter du Plessis                         11-10-1804 NH. gedoopt B. op Z.  jong overleden
Johanna du Plessis                      19-08-1807 NH. gedoopt Goes,  jong overleden  
Johanna Petronelle du Plessis       06-06-1809 NH. gedoopt Goes, overleden 14-10-1848 Zutphen.
Johannes du Plessis                     09-06-1812 NH. gedoopt Breda,  overleden 05-08-1884 Zutphen. 
Pieter du Plessis*                      27-02-1815 NH. gedoopt Arnhem, overleden 18-11-1897 Utrecht.  
Frederik du Plessis  tweeling         16-06-1819 NH. gedoopt Zutphen, overleden 21-08-1819 Zutphen.
Willem du Plessis                         16-06-1819 NH. gedoopt Zutphen, overleden 28-08-1819 Zutphen. 
Maria du Plessis                           31-08-1820 NH. gedoopt Zutphen, overleden 21-04-1850 Zutphen.
*Pieter du Plessis (1815) wordt verder gevolgd! 
 
Het leven van Pieter en Anna moet erg zwaar en verdrietig geweest zijn, zij verloren vijf van hun negen kinderen op zeer jonge leeftijd. In Zutphen heeft Pieter rond 1819 zeer waarschijnlijk als letterzetter werk gevonden in een plaatselijke drukkerij want bij de doop van zijn 3 kinderen die in Zutphen geboren zijn, waren telkens collega-drukkers getuigen. Van de negen kinderen van Pieter en Anna zijn maar drie kinderen getrouwd dit waren Johanna, Johannes en Pieter. De andere kinderen werden niet oud, Maria haalde nog wel de leeftijd van 30 jaar maar huwde waarschijnlijk niet. Het gezin was Nederlands Hervormd.

1841 huwelijk PIETER DU PLESSIS (1815) 
Pieter du Plessis (1815) huwde op 11-08-1841 te Zutphen met Gezina Hermina Barneveld, geboren 04-05-1815 NG te Breukelen en overleed op 30-05-1896 te Zutphen.  Zij kregen drie kinderen. 
Johanna du Plessis geboren 30-05-1842 te Zutphen overleden 13-10-1850 te Zutphen 8 jaar oud.
Pieter du Plessis*  geboren 12-05-1844 te Zutphen overleden 31-01-1882 te Zutphen 37 jaar oud.
Cornelis du Plesis      geboren 13-03-1846 te Zutphen overleden in 1920 te Zwolle 74 jaar oud.
 
*Pieter du Plessis (1844) wordt verder gevolgd!
Pieter was spinner van beroep, werd maar liefst 82 jaar oud en overleed op 18-11-1897.  
De familie du Plessis werd in Zutphen op de volgende adressen genoteerd: Bornhof, Polsbroek, Groensteeg, Molenbeekstraat, Gasthuissteeg en Lievenheersteeg.
 
1877 huwelijk PIETER DU PLESSIS (1844) 
Zoon Pieter du Plessis geboren in 1844 te Zutphen, huwde op 02-05-1877 met Hendrika Slijper. Zij werd geboren op 05-10-1849 in Zutphen en overleed op 26-12-1911 in Bergh, 62 jaar oud. Het gezinnetje was Protestant.
Uit deze verbintenis werden slechts 2 kinderen geboren, zoontje weer een Pieter op 15-03-1877 geboren te Zutphen overleden te Doetinchem op 27-04-1965, 88 jaar oud. (Mijn overgrootvader.) 
En dochtertje Charlotte Louise werd geboren op 22-03-1880 en ruim een jaar later overleed ze op
01-05-1881 te Zutphen.

1896 huwelijk PIETER DU PLESSIS (1877) Klik voor meer gegevens
Pieter du Plessis (1877) huwde te Doesburg op 25-07-1896 met de Katholieke Johanna Antonia van Ussen zij werd geboren op 26-11-1876 in Doesburg en overleed in Bergh op 03-04-1943, 67 jaar oud.
Uit dit huwelijk werden maar liefst 10 kinderen geboren die allen Katholiek werden opgevoed. Vader Pieter bleef Protestant.  
Negen van de tien kinderen traden ten huwelijk, het tiende kind Carel werd 20 jaar na de geboorte van het eerste kind geboren en werd maar twee jaar oud. (Moeder Johanna van Ussen was 41 jaar toen Carel werd geboren.)
1897 t/m 1917 in deze periode werden 10 kinderen geboren. Klik voor inzage!

Pieter Hendrikus* geboren 24-05-1897 te Doesburg,    overleden 20-07-1975 te Doetinchem 78 jaar 
Johanna Elisabeth     geboren 16-02-1899 te Doesburg, overleden 17-11-1986 te Arnhem 87 jaar.
Hendrikus Johannes  geboren 05-03-1901 te Bergh, overleden 31-08-1976 te Bergh 75 jaar.
Johanna Cristina       geboren 22-01-1903 te Bergh, overleden 06-03-1998 te Geleen 95 jaar.
Hermanus Hendrik    geboren 07-02-1905 te Bergh, verleden 15-04-1994 te Almelo 69 jaar.
Johannes Antonius   geboren 24-08-1907 te Doesburg, overleden 16-10-1980 te Almelo 73 jaar.
Maria Magdalena      geboren 16-10-1910 te Bergh, overleden 15-03-2000 Doetinchem 89 jaar.
Antonia Petronella    geboren 27-04-1913 te Bergh, overleden 16-06-1946  Doetinchem 33 jaar.
Wilhelmus Antonius  geboren 23-07-1915 te Bergh, overleden 08-05-1972 te Bergh 57 jaar.
Carel Albertus          geboren 01-03-1917 te Bergh, overleden 31-08-1919 te Bergh 2 jaar.

*Pieter Hendrikus du Plessis (1897) wordt verder gevolgd!

Pieter du Plessis en Johanna van Ussen gingen vanuit Doesburg rond 1900 verhuizen naar het kleine dorpje Lengel (gemeente Bergh.) 

1919 huwelijk PIETER DU PLESSIS (1897) 
Op 13-02-1919 huwde de oudste zoon Pieter Hendricus du Plessis met Johanna Wilhelmina Milder. Zij werd geboren op 17-12-1894 te Duisburg D. en overleed op 31-10-1924 in een ziekenhuis te Emmerich D. op 30 jarige leeftijd. Voor het huwelijk van Pieter du Plessis en Johanna Milder was er al een zoontje geboren. De vier kinderen werden in Bergh geboren en Katholiek opgevoed.  
Pieter Johannes         geboren op 20-02-1917 te Bergh, hij overleed op 07-01-1940 te Heerlen 
Antonia Johanna        geboren op 23-08-1919 te Bergh en overleed op 27-07-1934 te Ulft Gld. 
Hendricus Cornelius   geboren op 31-08-1920 te Bergh en overleed op 28-06-2006 te Doetinchem 
Johannes Antonius     geboren op 16-1-1921 te Bergh en overleed op 29-01-1945 te Ulft 24 jaar. (Oorlogslachtoffer.)

 

Toen Johanna Milder ernstig ziek werd overleed zij in een ziekenhuis te Emmerich D. in 1924, (drie jonge kinderen achterlatend.)
Nog geen jaar later huwde Pieter du Plessis met Johanna van Agtmaal op 09-10-1925. Johanna van Agtmaal werd geboren op 11-09-1895 te Roosendaal en werkte in het ziekenhuis te Emmerich.
Uit dit tweede huwelijk werden nog drie kinderen geboren.
Wilhelmus Theodorus du Plessis  geboren op 27-10-1926 te Bergh overleden 20-04-2008 te Borne. 
Martha Johanna du Plessis          geboren op 05-03-1928 te Bergh overleden 16-10-2014 te Ulft.
Elisabeth Helena du Plessis         geboren op 15-03-1930 te Ulft overleden 01-05-2005 te Ulft.

De familie du Plessis verhuisde op 12 april 1929 naar de Bergstraat in Ulft, gemeente Gendringen.

 

KLIK HIER > PAGINA 6