DOWNLOAD HET OVERZICHT DU PLESSIS - VAN ANGELENBEEK
995 downloads

      DOWNLOAD het DU PLESSIS van ANGELBEEK OVERZICHT!

 

Onder: Schilderij van Claude Michel Hamon du Plessis, geschilderd in de periode 1791-1799. 

VOOGDIJ VERMELDINGEN!

Na recente en relevante voogdij-gegevens, kan eindelijk met zeer grote waarschijnlijkheid worden aangenomen dat, Hendricus du Plessis en Petronella van Angel(en)beek de ouders zijn van Pieter du Plessis en zijn jongere broertje Cornelis Johannes du Plesi!
Het aantonen hiervan, is zeer belangrijk, omdat er dan een aansluiting gemaakt kan worden naar een nog dieper verleden in het stamboom-overzicht n.l. van 1780 naar een bestaande tak du Plessis in een veel dieper verleden.

Tot op heden werden Hendricus du Plessis en Petronella van Angelenbeek al min of meer gezien als de vermeende ouders van Pieter du Plecis/Plessis en Cornelis Du Plesi. Dit vermoeden, bestaat al enkele jaren omdat ik elke keer weer nieuwe aanwijzingen vond die in hun richting wezen.

Maar zolang de doopbewijzen ontbreken kan dit niet bevestigd worden. Deze doopbewijzen zijn er nog steeds niet en zullen waarschijnlijk niet gevonden worden, maar door nieuwe voogdij-gegevens kan men er eigenlijk niet meer omheen en werd mijn stellige vermoeden beantwoord dat Hendricus en Petronilla de ouders van deze twee broertjes zijn.

Waarschijnlijk zijn Pieter en zijn broertje Cornelis in het garnizoen te Bergen op Zoom of onderweg daar na toe geboren en verzuimde de geestelijke van het garnizoen de doopgegevens door te geven bij de plaatselijke ambtenaar. 
Dit kwam wel vaker voor.

 DE VOOGDIJ OVER 2 KINDEREN!

Eind 2016 werd duidelijk dat de oudste broer van Petronella, Joannes van Angelenbeek de voogdij had over 2 kinderen in 1788!  

STADS- EN DORPSARCHIEVEN te Bergen op Zoom.

Na het doorzoeken van de stads- en dorpsarchieven te Bergen op Zoom bleek: dat Cornelis van Angelenbeek (de vader van Petronella) in 1746 woonde in het Hogeboomstraatje te Bergen op Zoom, als beroep staat Cap. vermeld.
Ook komt in deze archieven naar voren dat van 1751 tot 1763 Cornelis in het Molenstraatje woonde en vanaf 1753 werd als beroep opperman genoteerd. Vanaf 1763 woonde Cornelis van Angelenbeek als opperman in de Merilestraat. In 1765 woonde hij in de Boschstraat.
Op 28-10-1766 overleed Cornelis van 'Hangelenbeek', zijn vrouw Catharina van Meer was een jaar eerder al overleden, beiden in Bergen op Zoom.
Petronella van Angelenbeek  (vernoemd naar haar oma Petronella Kijzer) was 16 - 17 jaar oud toen haar ouders overleden.
In 1778, 12 jaar later (op 29 jarige leeftijd) kreeg zij een relatie met Hendricus Duplaisie geboren te Leiden op 13-07-1753 als enige zoon uit het gezin van vier kinderen van Nicolaus Ludovicus Du Plessis en Barbara van Heel. Met de militaire achtergrond van de familie van deze Hendricus, ligt het voor de hand dat hij ook in die jaren bij het leger diende, of dat hij daarin een beroep uitoefende. Hendricus overleed op 01-04-1824 op 71 jarige leeftijd te Hoogstraten (B).

 
In Bergen op Zoom kwamen doorgaans zeer veel regimenten in garnizoen, regiment IR595a was bijvoorbeeld zo'n regiment dat in de periode 1776 tot 1781 zijn bataljons zowel in Nijmegen als in Bergen op Zoom in garnizoen had.

Petronella raakte in 1778 in verwachting van Hendricus en beviel op 05-04-1779 van een onwettig dochtertje Elizabetha van Angelenbeek/du Plaisie te Bergen op Zoom. Dit dochtertje zou in het garnizoen geboren kunnen zijn ‘vader van Nijmegen’  staat genoteerd op het doopdocument. Het dochtertje werd wel vermeld in het geboorteregister van Bergen op Zoom.
Elizabetha werd maar 9 weken oud en overleed op 15-07-1779 te Bergen op Zoom.
 
 
In de doopakte hierboven van dochtertje Elisabetha staat vermeld, filia illeg. Henrici Duplaisie neomagensis. 
(De RK doopboeken werden opgesteld in het latijn.) De plaatsnamen werden ook 'verlatijnst'. In de akte staat 'Neomagensis,' dit is een vervoeging en betekent van Nijmegen. In dezelfde akte staat bij de moeder 'Bergizomensis', dit betekent: van Bergen op Zoom.) 
Bron afbeelding: het Markiezenhof.
 
Hendricus en Petronilla zijn niet gehuwd geweest want toen Petronella in 1786 op 37 jarige leeftijd huwde te Rotterdam, werd
'Jonge dochter'  op het huwelijksdocument genoteerd.

15 maanden na het overlijden van Elisabetha werd er een Pieter du Plessis geboren op 08-10-1780 te Bergen op Zoom. Het is zeer aannemelijk dat hij een zoontje was van deze Hendricus en Petronella. Pieter zou dan ook vernoemd kunnen zijn naar zijn overgrootmoeder Petronella Kijser of naar Petrus van Meer de Peetoom van Petronella (1749). Dan is er nog een Peer Pleserea, waarschijnlijk een oom van Hendricus waar Pieter naar vernoemd zou kunnen zijn. 

PIETER DU PLESSIS
Pieter du Plessis werd dus geboren te Bergen op Zoom en was daar ook woonachtig. Althans zo werd vermeld op 3 huwelijks documenten in deze stad uit 1803. Door zeer grondig en langdurig onderzoek blijkt, dat Pieter du Plessis en/of eventuele andere familieleden niet in de archieven voorkwamen en niet gehuisvest waren in de burgerwoningen te Bergen op Zoom. 
Het mag dan ook opmerkelijk genoemd worden, dat in de Doop-Trouw- en Begraafregisters van Bergen op Zoom opeens in 1803 een Rooms Katholieke Pieter du Plessis uit Bergen op Zoom werd genoteerd en daar ging trouwen.

Van 1685 tot 1730 werd in de archieven van deze garnizoensstad regelmatig melding gemaakt van een andere tak, n.l. die van Hugenoot Michel du Plessis en zijn grote gezin. Enkel in 1764 en 1765 werden in het garnizoen te Bergen op Zoom twee zoontjes geboren en gedoopt van militair Nicolaus Ludovicus du Plessis en Catharina Strijp. Deze twee zoontjes werden ook niet genoteerd in de archieven van Bergen op Zoom maar wel duidelijk in het boekje van de meereizende aalmoezenier van het regiment.
(Dit zouden dan de halfbroers van de vader van Pieter zijn.) Ook kwam het voor dat deze notitieboekjes verloren gingen bij oorlogsgeweld, brand of natuurrampen.
 
CORNELIS JOHANNES DU PLESI 
Vrij recent ontdekte ik bij het 'Markiezenhof' te Bergen op Zoom een Cornelis Johannes du Plesi, evenals Pieter werd zijn geboorte ook niet genoteerd in de geboorteregisters van deze garnizoensstad. Maar zijn overlijden werd wel in het boekje van de 'Krankenbezoeker' genoteerd op 09-11-1793 te Bergen op Zoom. Cornelis du Plesi werd 12 jaar oud, dus hij werd in 1781 geboren ruim een jaar na de geboorte van Pieter du Plessis. Deze Cornelis du Plesi zou dus een jongere broertje kunnen zijn van Pieter du Plessis. Cornelis overleed aan ''Bootjonk' (Zeeuws voor Roodvonk.)
Zijn doopnamen Cornelis Joannes waren dan vernoemingen naar de vader en broer van Petronilla van Angelenbeek. Maar een oom van Hendricus du Plessis heette ook Joannes.

Bij het 'Markiezenhof' te Bergen op Zoom werd in bovenstaand overlijdensdocument een Cornelis Johannes du Plesi ontdekt. (Zie document hierboven.) Onderaan staat het overlijden van Cornelis Johannes du Plesi, overleden op 12 jarige leeftijd  aan Bootjonk (Roodvonk)
 
DE RELATIE VAN HENDRICUS EN PETRONELLA DUURDE ENKELE JAREN!
Ook belangrijk is: de getuigenis van Hendricus du Plessis bij doop van Joannes Hendricus Hoek. De plechtigheid vond plaats in Den Bosch op 11-02-1781. Vader was Joannes Hoek en de Moeder was Maria van Meer! Een zuster van de moeder van Petronella. Hieruit blijkt, dat de relatie van Hendricus en Petrornella zich nog heeft voortgezet tot zeker in 1781!
Dus is het aannemelijk, dat uit deze relatie, Pieter in 1780 en Cornelis Johannes in 1781 geboren zijn?

GEBOREN IN HET GARNIZOEN
Vermoedelijk werd Pieter in het garnizoen van Bergen op Zoom (of onderweg daar naar toe) geboren. Dat zou kunnen verklaren, dat hij niet staat genoteerd in het archief van deze stad, maar in het boekje van de meereizende aalmoezenier of veldprediker. De gegevens werden niet altijd doorgegeven. (Zoals eerder gemeld gebeurde dit ook niet bij de geboortes van de kinderen van Nicolaus du Plessis in 1764 en 1765.) De geboorte in 1781 van Cornelis Johannes du Plesi werd ook niet vermeld in de plaatselijke archieven, het is niet bekend waar hij werd geboren maar waarschijnlijk in het garnizoen te Bergen op Zoom.
 
EINDE RELATIE
De relatie van Hendricus en Pieternella zal niet hecht geweest zijn, (tot een huwelijk kwam het niet) rond 1784 kwam aan de relatie dan ook een einde!
De inmiddels 36 jarige Petronella van Angelenbeek, leerde de in Oudenbosch geboren 14 jaar jongere Johannes Heijninks (1763-1833) kennen. Zij trouwden op 21-05-1786 in de RK kerk te Rotterdam en gingen daar ook wonen.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
Maria Heijninks 10-12-1787 overleden op 19-02-1865 te Rotterdam.
Petrus Heijninks 20-11-1790 overleden op 26-01-1831 te Rotterdam.

Petronella werd erg oud, ze overleed op 82 jarige leeftijd op 21-12-1831 te Rotterdam.

Hendricus Joannes du Plessis, inmiddels 34 jaar oud, huwde 15-01-1788 met de 30 jarige vroedvrouw Maria Barbara Hendrickx te Hoogstraaten B. Everardus Duplessis was getuige. Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.
Hendricus du Plessis overleed op 01-04-1824 te Hoogstraten op 71 jarige leeftijd.

NU RIJST DE VRAAG:
waar bleven de jonge zoontjes van Hendricus du Plessis en Pieternella van Angelenbeek?

Op deze vraag, kan ik nu een bevredigend antwoordt gegeven!
Na herhaaldelijk onderzoek in de archieven te Bergen op Zoom, kwamen toch nog enkele belangrijke gegevens tevoorschijn waardoor het bovenstaande vermoeden alsmaar sterker werd.

STADS EN DORPSARCHIEVEN
Bij ‘het Markiezenhof' staat in de al eerder genoemde stads-en dorpsarchieven beschreven welke, en hoeveel burgers in deze stad woonden, vaak compleet met hun beroepen, het aantal personen dat in huis woonde en de naam van de wijk/straat werd ook vermeld. Ook werd op deze lijsten vermeld of er ‘huisleggers’ (inwonenden - kostgangers) aanwezig waren.
Dit werd toen per wijk door verschillende personen opgeschreven, dit gaf wel een erg groot verschil in de kwaliteit en uitvoering daarvan.
 
JOANNES VAN ANGELENBEEK STAAT OP DEZE LIJSTEN!
In 1788 woonde Joannes van Angelenbeek met zijn (oudere) vrouw Bernardina Sloot waarmee hij in 1788 huwde in de Bosstraat te Bergen op Zoom, beroep net als zijn vader opperman.
 
JohannesAngelbeekhuwelijk1788.jpgOndertrouw Johannes van Angelenbeek met Bernardina Sloot op 17-05-1788 te Bergen op Zoom. Dit werd haar derde huwelijk. Beiden waren Roomsch.
 
BELANGRIJK GEGEVEN: '2 VOOGT' 
Achter de naam van Joannes van Angelenbeek ontdekte ik dat in de kolom ‘huisleggers’ (inwonenden, kostgangers)  ‘2 voogt’  was genoteerd op de lijst van de Stads- en dorpsarchieven uit 1788 te Bergen op Zoom! 

Zeer waarschijnlijk werd Joannes van Angelenbeek door zijn zus Petronella gevraagd om de zorg en voogdij over haar beide zoontjes Pieter en Cornelis op zich te nemen.

(Voor 1811 werd dit meestal in de familie geregeld en kwamen daar geen documenten aan te pas.)

Aannemelijk is, dat zij met beide kinderen al bij haar oudere broer Joannes inwoonde en kennelijk stonden beide kinderen min of meer in de weg vanwege haar voorgenomen huwelijk met Johannes Heijninks op 21-05-1786 te Rotterdam.
Bij een andere telling omstreeks 1788 gaf Joannes op de lijst aan, dat hij 2 kinderen in huis had, (voogd werd toen niet vermeld,) maar in de kolom ‘huisleggers’ werd wel voogd en zuster genoteerd! 
Deze huisleggers waren waarschijnlijk een andere ongehuwde zus van Johannes, Adriana van Angelenbeek met haar onwettige 9 jarige zoontje Johannes Susdufelt. Totaal 6 personen geeft de lijst aan. Johannes van Angelenbeek had zelf geen kinderen, maar hij had blijkbaar de ruimte en was genegen om mensen in huis te nemen.

 
Omdat er sprake is van 2 x voogd en op een andere lijst zelfs vermelding van 2 kinderen, wordt hierdoor ook het toch al sterke vermoeden bevestigd, dat het tweede kind, Cornelis du Plesi een jonger broertje van Pieter du Plessis zal zijn geweest.

In 1791 staat op de betreffende lijst: J. Angelenbeek, rooms, opperman, man en vrouw. Kinderen werden toen niet genoemd of vergeten te noteren. (Zijn zuster Adriana en haar zoontje waren toen ook geen Huisleggers meer.) Als Huisleggers werden in 1791 Joanna Houtepen met dochtertje genoteerd.

Op de lijsten tussen 1795-1798 werd vermeld, Jan Hagelebeek leeftijd 62 jaar, opperman, getrouwd.
Eveneens tussen 1795-1798 werd melding gemaakt van Wed. Johan Hangelenbeek, 2 personen, hij woonde toen in de Blauwehandstraat. Johannes is dan weduwnaar, de 2e persoon zou inwonend Pieter (16-17 jaar) kunnen zijn want zijn broerje Cornelis was al overleden in 1793 op 12 jarige leeftijd. In 1799 woont Jan van Angelenbeek alleen, wijknummers werden niet vermeld.

 bewonersangelbeek.png
Document uit de stads- en dorpsarchieven van Bergen op Zoom: op deze lijst uit 1788 staat achtereenvolgens Van Angelenbeek, burger, rooms, opperman, 1 vinkje in de kolom van man en een vinkje in de kolom van vrouw, en '2 Voogt'  staat geschreven in de kolom 'huisleggers' (Huisleggers waren inwoners, kostgangers.) de 4 staat voor het totaal aantal bewoners op het adres. 
 
cbdd886c-4467-8dd2-70d2-29f60af10fcb1.jpg
 
cbdd886c-4467-8dd2-70d2-29f60af10fcb2-3.jpg
 
cbdd886c-4467-8dd2-70d2-29f60af10fcb3-2.jpg
Uitvergroot gedeelte van document van de Stads- en dorpsarchieven waarop geschreven staat: Jan Hangelenbeek, in kolom burger staat Ja, in de kolom van vrouw staat 1, en in de kolom van kinderen staat 2. Bij 'huisleggers'  staat geschreven voogt en zuster. Totaal 6 personen, deze 6 personen zijn: Johannes met zijn vrouw, 2 kinderen en zijn zuster met haar zoontje.
 
Op de lijst uit 1788 staat vermeld  2 x Voogd als inwoners, en in de kolom op een latere lijst staat in de kolom bij 'kinderen' 2 x vermeld! (Pieter en Cornelis werden dus gewoon aanvaart als hun kinderen.)  

Dan gaan natuurlijk alle bellen rinkelen, als je met de vraag zit, waar bleven de kinderen toen Hendrikus du Plessis huwde in Hoogstraten en Pieternella Angelenbeek huwde in Rotterdam!  
 
JOHANNES VAN ANGELENBEEK HEEFT GEEN KINDEREN NAGELATEN...
overlijdenvanjohannesvanangelenbeeekHEEFTGEENKINDEREN.jpg
Op dit overlijdensdocument uit Bergen op Zoom staat: Johannes van Angelenbeek gehuwd geweest, heeft geen kinderen nagelaten, gewoond hebbende in de 7e wijk W '40'.  72 jaar, overleden aan borstziekte. Datum 31-03-1808
 
Op 31-03-1808 overleed Johannes van Angelenbeek, gehuwd geweest, geen kinderen nagelaten, wonende in de 7e wijk  W '40', overleden aan borstziekte. 
Dit meld het overlijdensregister 1802-1811 op pagina 58 van ‘het Markiezenhof’ te Bergen op zoom.
Op W '40' was het RK ARMENHUIS gevestigd.
 In 1802 - 1803 - 1804 - werd nummer 40 in de 7de wijk ook als een armenhuis vermeld.
(Van de jaren 1805 - 1806 - 1807 werden geen lijsten bijgehouden.)

CONCLUSIE:
Na alle bovenstaande gegevens, mag worden geconcludeerd, dat Petronella en Hendricus de ouders zijn van Pieter en Cornelis du Plessis. Ook al is dit (nog) niet met een doop-document te bewijzen! 
Beide broers werden geboren in het garnizoen en de geboortegegevens werden niet doorgegeven aan de archieven van de gemeente BopZ. wat wel vaker voorkwam.
Toen broertje Cornelis op 12 jarige leeftijd overleed, was Pieter alleen, hij had verder geen broers of zusters.
Ook is nu te verklaren, waarom pas in 1803 in de archieven van BopZ een vermeldingen werd gemaakt van de naam du Plessis n.l. het huwelijk van Pieter du Plessis met Anna Weijk.
(Uitgezonderd van een andere tak die van Michel du Plessis in een veel vroegere periode.) 
 
Bron: het Markiezenhof Bergen op Zoom, archief Breda en Groningen.
                                                                          

KLIK HIER > PAGINA 4